От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13815
2 Оцінка майнового стану підприємств10159
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8612
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8198
5 Звіт з практики (КНЕУ)7715
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7635
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7224
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6829
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6497
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6443
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6426
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6288
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6269
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6231
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6095
16 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6087
17 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6082
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6075
19 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6069
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6037
21 Державне регулювання доходів населення в Україні5943
22 Тести та задачі з адміністративного права5810
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5493
24 Антикризове управління підприємством5493
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5492
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5417
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5382
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5371
29 Правовий статус адвоката в Україні5336
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5280
31 Речові права на чуже майно5275
32 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5240
33 Організаційна структура підприємства5144
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5108
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5104
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5080
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5038
38 Доказування та докази в господарському процесі України5003
39 Вибір цільового ринку підприємства4951
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють4919
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4887
42 Джерела адміністративного права України4820
43 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4814
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4800
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4783
46 Управління стратегічним потенціалом підприємства4694
47 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4690
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4661
49 Управління підприємством в умовах кризи4650
50 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4650
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4647
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4610
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4608
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4585
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4563
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4547
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4462
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4445
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4386
60 Соціологія злочинності4378
61 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4327
62 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4326
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4291
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4249
65 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4238
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4233
67 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4227
68 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4221
69 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4205
70 Конституційно-правовий статус народного депутата України4200
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4199
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4171
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4159
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4158
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4095
76 Дослідження системи класифікації готелів4038
77 Розвиток державного сектора економіки в Україні4000
78 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз3996
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах3956
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)3952
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3930
82 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3882
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3861
84 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3856
85 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3851
86 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3849
87 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3845
88 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3838
89 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3809
90 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3797
91 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3783
92 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3769
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3768
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3763
95 Национальные особенности делового общения в России3750
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3650
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3621
98 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3616
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3603
100 Спадковий договір у цивільному праві України3579

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2018 linksdir.biz