От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13715
2 Оцінка майнового стану підприємств10115
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8551
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8135
5 Звіт з практики (КНЕУ)7646
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7562
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7165
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6760
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6436
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6391
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6356
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6233
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6211
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6173
15 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6037
16 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6034
17 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6025
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6014
19 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.5994
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати5963
21 Державне регулювання доходів населення в Україні5874
22 Тести та задачі з адміністративного права5737
23 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5448
24 Антикризове управління підприємством5437
25 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5433
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5359
27 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5322
28 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5319
29 Правовий статус адвоката в Україні5273
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5229
31 Речові права на чуже майно5223
32 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5177
33 Організаційна структура підприємства5105
34 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5047
35 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5046
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5022
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку4985
38 Доказування та докази в господарському процесі України4948
39 Вибір цільового ринку підприємства4901
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють4868
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4832
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4769
43 Джерела адміністративного права України4767
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4754
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4737
46 Управління стратегічним потенціалом підприємства4651
47 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4637
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4610
49 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4591
50 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4590
51 Управління підприємством в умовах кризи4565
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4555
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4543
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4537
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4517
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4506
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4419
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4393
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4332
60 Соціологія злочинності4331
61 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4280
62 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4266
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4232
64 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4200
65 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4199
66 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4182
67 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4175
68 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4175
69 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4164
70 Конституційно-правовий статус народного депутата України4148
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4148
72 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4118
73 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4112
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4111
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4053
76 Дослідження системи класифікації готелів3979
77 Розвиток державного сектора економіки в Україні3951
78 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз3943
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах3906
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)3896
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3884
82 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3833
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3805
84 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3802
85 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3799
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3798
87 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3792
88 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3790
89 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3759
90 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3744
91 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3724
92 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3722
93 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3718
94 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3715
95 Национальные особенности делового общения в России3684
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3594
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3574
98 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3568
99 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3566
100 Спадковий договір у цивільному праві України3535

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz