От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13764
2 Оцінка майнового стану підприємств10136
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8581
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8164
5 Звіт з практики (КНЕУ)7685
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7597
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7192
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6789
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6463
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6410
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6390
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6258
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6236
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6206
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6061
16 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6060
17 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6045
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6042
19 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6038
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати5999
21 Державне регулювання доходів населення в Україні5906
22 Тести та задачі з адміністративного права5771
23 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5469
24 Антикризове управління підприємством5464
25 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5462
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5390
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5352
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5345
29 Правовий статус адвоката в Україні5303
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5252
31 Речові права на чуже майно5250
32 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5205
33 Організаційна структура підприємства5123
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5076
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5074
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5046
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5011
38 Доказування та докази в господарському процесі України4976
39 Вибір цільового ринку підприємства4924
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють4891
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4857
42 Джерела адміністративного права України4791
43 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4789
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4773
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4759
46 Управління стратегічним потенціалом підприємства4672
47 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4659
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4633
49 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4617
50 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4617
51 Управління підприємством в умовах кризи4610
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4581
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4571
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4558
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4538
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4525
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4438
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4418
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4358
60 Соціологія злочинності4351
61 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4303
62 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4292
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4258
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4222
65 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4217
66 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4202
67 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4200
68 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4197
69 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4183
70 Конституційно-правовий статус народного депутата України4173
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4171
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4139
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4137
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4132
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4072
76 Дослідження системи класифікації готелів4007
77 Розвиток державного сектора економіки в Україні3973
78 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз3967
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах3929
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)3922
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3903
82 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3855
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3830
84 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3825
85 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3824
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3820
87 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3814
88 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3809
89 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3781
90 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3768
91 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3749
92 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3742
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3738
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3736
95 Национальные особенности делового общения в России3714
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3617
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3595
98 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3590
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3585
100 Спадковий договір у цивільному праві України3552

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2017 linksdir.biz