От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13931
2 Оцінка майнового стану підприємств10214
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8670
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8257
5 Звіт з практики (КНЕУ)7790
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7703
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7287
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6914
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6556
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6502
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6495
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6346
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6337
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6289
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6156
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6147
17 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6141
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6134
19 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6119
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6107
21 Державне регулювання доходів населення в Україні6033
22 Тести та задачі з адміністративного права5873
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5550
24 Антикризове управління підприємством5548
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5541
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5479
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5437
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5424
29 Правовий статус адвоката в Україні5399
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5332
31 Речові права на чуже майно5331
32 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5318
33 Організаційна структура підприємства5189
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5162
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5157
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5141
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5094
38 Доказування та докази в господарському процесі України5053
39 Вибір цільового ринку підприємства5005
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють4978
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4946
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4883
43 Джерела адміністративного права України4878
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4846
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4827
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4746
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4740
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4715
49 Управління підприємством в умовах кризи4713
50 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4707
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4706
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4680
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4664
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4633
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4609
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4595
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4510
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4494
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4442
60 Соціологія злочинності4436
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4379
62 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4373
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4353
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4297
65 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4289
66 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4277
67 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4275
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4274
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4251
70 Управління інноваційними процесами на підприємстві4247
71 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4246
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4237
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4204
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4203
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4147
76 Дослідження системи класифікації готелів4095
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4048
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4045
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4006
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4002
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3975
82 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3924
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3918
84 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3911
85 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3906
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3902
87 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3898
88 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3884
89 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3855
90 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3854
91 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3850
92 Национальные особенности делового общения в России3846
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3813
94 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3812
95 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3810
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3698
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3663
98 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3661
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3643
100 Спадковий договір у цивільному праві України3624

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2018 linksdir.biz