От партнеров

Заказать работу


От партнеров

https://adv-f1.ru/produkciya/shirokoformatnaya-pechat/pechat-bannerov

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 14091
2 Оцінка майнового стану підприємств10304
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8797
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8361
5 Звіт з практики (КНЕУ)7916
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7830
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7396
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)7048
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6669
10 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6629
11 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6620
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6481
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6460
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6426
15 Державне регулювання доходів населення в Україні6307
16 Тести та задачі з адміністративного права6290
17 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6287
18 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6266
19 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6238
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6229
21 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6224
22 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6222
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5656
24 Антикризове управління підприємством5650
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5641
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5581
27 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5549
28 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5543
29 Правовий статус адвоката в Україні5539
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5480
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5443
32 Речові права на чуже майно5422
33 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5280
34 Організаційна структура підприємства5276
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5255
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5252
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5205
38 Доказування та докази в господарському процесі України5158
39 Вибір цільового ринку підприємства5103
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5079
41 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.5044
42 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація5044
43 Джерела адміністративного права України4981
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4943
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4916
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4874
47 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4837
48 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4836
49 Управління стратегічним потенціалом підприємства4830
50 Управління підприємством в умовах кризи4822
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4815
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4804
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4780
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4745
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4705
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4689
57 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4595
58 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4583
59 Соціологія злочинності4548
60 Управління соціальним розвитком трудового колективу4547
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4481
62 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4473
63 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4456
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4395
65 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4389
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4388
67 Конституційно-правовий статус народного депутата України4368
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4365
69 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4363
70 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4354
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4343
72 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4330
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4299
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4295
75 Дослідження системи класифікації готелів4237
76 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4230
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4153
78 Национальные особенности делового общения в России4135
79 Розвиток державного сектора економіки в Україні4132
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4120
81 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4110
82 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4072
83 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії4064
84 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 4040
85 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 4019
86 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства4017
87 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті4017
88 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання4001
89 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3991
90 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3985
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3957
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3945
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3930
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3907
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3900
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3803
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3758
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3753
99 Спадковий договір у цивільному праві України3720
100 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3715

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2019 linksdir.biz