От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13964
2 Оцінка майнового стану підприємств10238
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8702
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8284
5 Звіт з практики (КНЕУ)7822
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7732
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7314
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6952
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6581
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6535
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6528
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6377
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6373
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6320
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6190
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6182
17 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6171
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6158
19 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6145
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6138
21 Державне регулювання доходів населення в Україні6119
22 Тести та задачі з адміністративного права5903
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5580
24 Антикризове управління підприємством5572
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5566
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5505
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5468
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5454
29 Правовий статус адвоката в Україні5437
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5367
31 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5360
32 Речові права на чуже майно5359
33 Організаційна структура підприємства5213
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5194
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5186
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5177
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5125
38 Доказування та докази в господарському процесі України5085
39 Вибір цільового ринку підприємства5033
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5009
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4977
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4917
43 Джерела адміністративного права України4910
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4873
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4851
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4779
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4766
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4745
49 Управління підприємством в умовах кризи4740
50 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4738
51 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4733
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4719
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4697
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4660
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4638
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4623
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4530
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4519
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4472
60 Соціологія злочинності4467
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4408
62 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4399
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4389
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4322
65 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4315
66 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4309
67 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4301
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4300
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4286
70 Управління інноваційними процесами на підприємстві4276
71 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4270
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4263
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4233
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4228
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4177
76 Дослідження системи класифікації готелів4134
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4075
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4069
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4034
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4030
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3999
82 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3950
83 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3949
84 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3938
85 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3936
86 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3933
87 Национальные особенности делового общения в России3926
88 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3922
89 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3914
90 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3890
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3882
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3877
93 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3845
94 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3843
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3839
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3729
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3698
98 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3693
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3663
100 Спадковий договір у цивільному праві України3654

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2018 linksdir.biz