От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13994
2 Оцінка майнового стану підприємств10257
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8724
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8302
5 Звіт з практики (КНЕУ)7842
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7755
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7335
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6981
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6604
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6557
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6556
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6408
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6399
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6343
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6213
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6212
17 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6193
18 Державне регулювання доходів населення в Україні6183
19 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6178
20 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6164
21 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6156
22 Тести та задачі з адміністративного права5932
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5598
24 Антикризове управління підприємством5594
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5587
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5528
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5490
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5477
29 Правовий статус адвоката в Україні5464
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5392
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5386
32 Речові права на чуже майно5377
33 Організаційна структура підприємства5232
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5216
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5204
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5199
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5144
38 Доказування та докази в господарському процесі України5107
39 Вибір цільового ринку підприємства5050
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5033
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4995
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4945
43 Джерела адміністративного права України4931
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4891
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4869
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4800
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4781
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4760
49 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4759
50 Управління підприємством в умовах кризи4759
51 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4754
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4749
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4721
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4679
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4660
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4645
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4544
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4536
59 Соціологія злочинності4497
60 Управління соціальним розвитком трудового колективу4487
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4427
62 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4417
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4410
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4338
65 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4333
66 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4332
67 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4318
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4318
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4309
70 Управління інноваційними процесами на підприємстві4293
71 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4286
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4282
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4254
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4245
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4196
76 Дослідження системи класифікації готелів4163
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4091
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4083
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4051
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4048
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4017
82 Национальные особенности делового общения в России3994
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3976
84 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3966
85 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3966
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3956
87 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3950
88 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3938
89 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3936
90 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3921
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3901
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3894
93 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3865
94 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3862
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3856
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3751
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3713
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3713
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3679
100 Спадковий договір у цивільному праві України3673

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2018 linksdir.biz