От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 14044
2 Оцінка майнового стану підприємств10276
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8759
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8329
5 Звіт з практики (КНЕУ)7877
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7789
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7366
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)7012
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6634
10 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6594
11 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6586
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6435
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6428
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6383
15 Державне регулювання доходів населення в Україні6268
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6245
17 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6236
18 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6209
19 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6195
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6185
21 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6181
22 Тести та задачі з адміністративного права6113
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5623
24 Антикризове управління підприємством5618
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5608
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5553
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5513
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5509
29 Правовий статус адвоката в Україні5501
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5440
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5411
32 Речові права на чуже майно5395
33 Організаційна структура підприємства5249
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5247
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5225
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5221
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5174
38 Доказування та докази в господарському процесі України5126
39 Вибір цільового ринку підприємства5075
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5048
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація5016
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4994
43 Джерела адміністративного права України4951
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4912
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4888
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4834
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4802
48 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4793
49 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4793
50 Управління підприємством в умовах кризи4785
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4783
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4774
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4743
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4703
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4675
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4661
57 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4566
58 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4556
59 Соціологія злочинності4515
60 Управління соціальним розвитком трудового колективу4510
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4446
62 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4435
63 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4432
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4364
65 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4355
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4355
67 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4334
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4334
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4330
70 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4315
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4314
72 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4303
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4272
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4268
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4205
76 Дослідження системи класифікації готелів4200
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4115
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4100
79 Национальные особенности делового общения в России4092
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4076
81 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4074
82 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4043
83 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії4008
84 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3999
85 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3987
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3981
87 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3972
88 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3960
89 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3959
90 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3956
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3920
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3915
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3894
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3880
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3873
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3772
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3730
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3726
99 Спадковий договір у цивільному праві України3691
100 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3689

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2019 linksdir.biz