От партнеров

Заказать работу


От партнеров

https://adv-f1.ru/produkciya/shirokoformatnaya-pechat/pechat-bannerov

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 14106
2 Оцінка майнового стану підприємств10315
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8811
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8377
5 Звіт з практики (КНЕУ)7935
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7846
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7412
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)7063
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6685
10 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6645
11 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6634
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6507
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6473
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6446
15 Тести та задачі з адміністративного права6354
16 Державне регулювання доходів населення в Україні6321
17 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6310
18 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6277
19 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6253
20 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6249
21 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6242
22 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6236
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5674
24 Антикризове управління підприємством5660
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5658
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5592
27 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5563
28 Правовий статус адвоката в Україні5556
29 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5553
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5502
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5459
32 Речові права на чуже майно5434
33 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5297
34 Організаційна структура підприємства5289
35 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5272
36 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5267
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5218
38 Доказування та докази в господарському процесі України5172
39 Вибір цільового ринку підприємства5111
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5093
41 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.5065
42 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація5057
43 Джерела адміністративного права України4996
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4957
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4929
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4896
47 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4862
48 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4855
49 Управління стратегічним потенціалом підприємства4842
50 Управління підприємством в умовах кризи4838
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4831
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4815
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4800
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4764
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4717
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4700
57 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4607
58 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4599
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4563
60 Соціологія злочинності4559
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4497
62 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4493
63 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4467
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4407
65 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4406
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4404
67 Конституційно-правовий статус народного депутата України4390
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4383
69 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4380
70 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4374
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4355
72 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4343
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4311
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4309
75 Дослідження системи класифікації готелів4254
76 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4240
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4167
78 Национальные особенности делового общения в России4158
79 Розвиток державного сектора економіки в Україні4145
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4142
81 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4127
82 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії4087
83 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4082
84 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 4065
85 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 4045
86 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті4040
87 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства4030
88 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання4013
89 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України4002
90 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3999
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3972
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3958
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3948
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3919
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3912
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3820
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3772
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3765
99 Спадковий договір у цивільному праві України3734
100 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3728

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2019 linksdir.biz