От партнеров

Заказать работу


От партнеров

daftarpokeronline99.webnode.com/

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 14024
2 Оцінка майнового стану підприємств10267
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8742
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8315
5 Звіт з практики (КНЕУ)7865
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7771
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7354
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)7002
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6621
10 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6583
11 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6574
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6423
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6416
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6373
15 Державне регулювання доходів населення в Україні6252
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6233
17 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6225
18 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6202
19 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6187
20 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6172
21 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6171
22 Тести та задачі з адміністративного права6035
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5612
24 Антикризове управління підприємством5606
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5601
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5544
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5501
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5495
29 Правовий статус адвоката в Україні5488
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5426
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5401
32 Речові права на чуже майно5388
33 Організаційна структура підприємства5242
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5232
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5215
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5212
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5158
38 Доказування та докази в господарському процесі України5118
39 Вибір цільового ринку підприємства5065
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5041
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація5007
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4975
43 Джерела адміністративного права України4942
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4905
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4878
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4818
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4791
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4780
49 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4779
50 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4772
51 Управління підприємством в умовах кризи4772
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4763
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4732
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4690
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4668
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4653
57 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4552
58 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4550
59 Соціологія злочинності4507
60 Управління соціальним розвитком трудового колективу4502
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4435
62 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4426
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4423
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4352
65 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4346
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4343
67 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4328
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4325
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4320
70 Управління інноваційними процесами на підприємстві4304
71 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4302
72 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4294
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4262
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4257
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4200
76 Дослідження системи класифікації готелів4183
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4104
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4094
79 Национальные особенности делового общения в России4074
80 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4063
81 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4062
82 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4026
83 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3990
84 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3988
85 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3976
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3972
87 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3961
88 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3951
89 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3947
90 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3940
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3912
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3905
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3880
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3873
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3867
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3759
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3722
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3720
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3684
100 Спадковий договір у цивільному праві України3682

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2019 linksdir.biz