От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 14060
2 Оцінка майнового стану підприємств10283
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8772
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8336
5 Звіт з практики (КНЕУ)7887
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7801
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7374
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)7018
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6644
10 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6600
11 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6596
12 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6447
13 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6437
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6392
15 Державне регулювання доходів населення в Україні6278
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6255
17 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6243
18 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6215
19 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6202
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6198
21 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6194
22 Тести та задачі з адміністративного права6175
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5632
24 Антикризове управління підприємством5625
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5617
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5558
27 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5520
28 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5518
29 Правовий статус адвоката в Україні5512
30 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5448
31 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5418
32 Речові права на чуже майно5401
33 Організаційна структура підприємства5255
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5253
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5231
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5228
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5182
38 Доказування та докази в господарському процесі України5134
39 Вибір цільового ринку підприємства5080
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють5056
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація5024
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.5011
43 Джерела адміністративного права України4956
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4921
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4893
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4846
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4808
48 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4806
49 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4805
50 Управління підприємством в умовах кризи4799
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4790
52 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4780
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4754
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4713
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4683
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4665
57 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4573
58 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4562
59 Соціологія злочинності4524
60 Управління соціальним розвитком трудового колективу4523
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4456
62 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4445
63 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4438
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4373
65 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4363
66 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4363
67 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4342
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4340
69 Конституційно-правовий статус народного депутата України4338
70 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4327
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4321
72 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4308
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4278
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4274
75 Дослідження системи класифікації готелів4212
76 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4209
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4123
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4109
79 Национальные особенности делового общения в России4102
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)4086
81 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах4082
82 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)4049
83 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії4024
84 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 4012
85 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3996
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3987
87 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3980
88 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3975
89 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3967
90 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3964
91 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3930
92 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3922
93 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3906
94 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3885
95 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3880
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3779
97 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3738
98 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3732
99 Спадковий договір у цивільному праві України3698
100 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3694

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2019 linksdir.biz