От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Звіт з практики 13891
2 Оцінка майнового стану підприємств10198
3 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку8654
4 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)8238
5 Звіт з практики (КНЕУ)7769
6 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу7680
7 Трудовий потенціал України та ефективність його використання7266
8 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6883
9 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)6536
10 Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту6479
11 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави)6474
12 Стратегія інноваційного розвитку підприємства6326
13 Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування6317
14 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"6271
15 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення6138
16 Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.6124
17 Цінова політика підприємств у системі маркетингу6124
18 Оперативний контролінг в системі управління підприємством6115
19 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми6103
20 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати6086
21 Державне регулювання доходів населення в Україні5994
22 Тести та задачі з адміністративного права5852
23 Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)5534
24 Антикризове управління підприємством5530
25 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства5524
26 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ5460
27 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)5422
28 Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.5405
29 Правовий статус адвоката в Україні5377
30 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів5316
31 Речові права на чуже майно5312
32 Внесок українців у розвиток освіти культури і науки 5284
33 Організаційна структура підприємства5173
34 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства5142
35 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства5141
36 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку5120
37 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку5075
38 Доказування та докази в господарському процесі України5032
39 Вибір цільового ринку підприємства4990
40 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють4957
41 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація4929
42 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII - початку XX ст.4859
43 Джерела адміністративного права України4858
44 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України4831
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)4812
46 Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу4728
47 Управління стратегічним потенціалом підприємства4722
48 Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами4697
49 Управління підприємством в умовах кризи4690
50 Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права4688
51 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)4686
52 Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 4655
53 Індекс людського розвитку: політекономічний аспект4647
54 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість4613
55 Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)4591
56 Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку4574
57 Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук4493
58 Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні4478
59 Управління соціальним розвитком трудового колективу4423
60 Соціологія злочинності4412
61 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями4362
62 Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України4356
63 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення4332
64 Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)4281
65 Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні4268
66 Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води4263
67 Опыт использования АИБС Liber в Библиотеке-читальне им.И.С.Тургенева Центрального административного округа г.Москвы4258
68 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки4257
69 Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз)4231
70 Конституційно-правовий статус народного депутата України4231
71 Управління інноваційними процесами на підприємстві4231
72 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів4210
73 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система4186
74 Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)4185
75 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)4129
76 Дослідження системи класифікації готелів4075
77 Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз4032
78 Розвиток державного сектора економіки в Україні4027
79 Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах3989
80 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть)3985
81 Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)3957
82 Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства3910
83 Романи "Тигролови" та "Сад Гетсиманський", написані І. Багряним 3899
84 Козацькі літописи 30 - 80-х XVIII століття як історичне джерело та пам'ятки української історіографії3888
85 Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання3888
86 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 3884
87 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України3879
88 Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні3866
89 Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку3839
90 Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України3832
91 Теоретичні основи кольору і кольорознавство в дизайн-освіті3825
92 Национальные особенности делового общения в России3796
93 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки3796
94 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3795
95 Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав3793
96 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства3678
97 Державний борг України: механізм управління та обслуговування3648
98 Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві3642
99 Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств3628
100 Спадковий договір у цивільному праві України3605

Документы 1 - 100 из 47321
Следующие >>>
© 2007-2018 linksdir.biz