От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

Закон України "Про уповноваженого ВРУ з прав людини"

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «Закон України "Про уповноваженого ВРУ з прав людини"», або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)
 • Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини
 • Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження конвенції про захист прав і основних свобод людини)
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб'єкт забезпечення національної безпеки України
 • Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини
 • Ідея прав людини у політико-правовій думці України (ІХ - початок ХХ століття)
 • Становлення та розвиток співробітництва України з Радою Європи у сфері прав людини
 • Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
 • Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України та практиці Європейському суду з прав людини
 • Зобов'язання України щодо прав людини у зв'язку зі вступом до Ради Європи
 • Імплементація норм міжнародного права по питанням прав людини в національне законодавство України
 • Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
 • Проблеми власності в умовах України. Закон України “Про власність
 • Загальна декларація прав людини
 • Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
 • Концепція прав людини та її відображення в Конституції
 • Право на життя в системі прав людини
 • Модерна критика концепції прав людини
 • Закон України Про транскордонне співробітництво
 • Захист прав людини у світлі європейських стандартів
 • ПРІОРИТЕТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 • Теоретико-правові проблеми захисту прав людини
 • Актуальні проблеми загальної теорії прав людини
 • Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини
 • Конституція України – основний закон держави
 • Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі
 • Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод
 • Закон у системі нормативно-правових актів України
 • Наступність у навчанні прав людини учнів початкової і основної школи
 • Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.029430 секунд
© 2007-2018 linksdir.biz