От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Реклама

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

система бородьби з бурянами картоплі

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «система бородьби з бурянами картоплі », або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Економічний механізм формування ринку картоплі
 • Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах
 • Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі
 • Розробка вібраційної мийної машини для картоплі
 • Створення скоростиглого селекційно-цінного матеріалу картоплі
 • Економічний аналіз формування і функціонування ринку картоплі
 • Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі
 • Становлення та функціонування ринку картоплі на регіональному рівні
 • Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції
 • Фізіологічні основи та способи підвищення стійкості картоплі до посухи
 • Удосконалення технології вирощування ранньої картоплі у передгір'ї Криму
 • Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі
 • Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі
 • Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки
 • Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі
 • Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.)
 • Удосконалення технології вирощування продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України
 • Способи добору клонів картоплі та їх ефективність в умовах західного Лісостепу України
 • Технологічні властивості картоплі залежно від сорту, умов вирощування та зберігання
 • Інтенсифікація селекційного процесу картоплі з використанням специфічних умов Українських Карпат
 • Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі
 • Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності і господарювання
 • Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі
 • Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого вихідного селекційного матеріалу
 • Відтворення оригінального насіння та еліти картоплі з використанням різного вихідного матеріалу
 • Норма реакції сортів картоплі на вирощування в південній частині Лісостепу України
 • Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту
 • Фенотиповий прояв основних господарсько-цінних ознак у багатовидових гібридів картоплі та їх потомства
 • Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України
 • Фітотоксичні метаболіти Phytophthora infestans і їх використання при створенні стійких форм картоплі
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.006887 секунд
загрузка...
© 2007-2013 vbs.com.ua