От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

система бородьби з бурянами картоплі

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «система бородьби з бурянами картоплі », або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах
 • Економічний механізм формування ринку картоплі
 • Розробка вібраційної мийної машини для картоплі
 • Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі
 • Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі
 • Створення скоростиглого селекційно-цінного матеріалу картоплі
 • Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі
 • Економічний аналіз формування і функціонування ринку картоплі
 • Становлення та функціонування ринку картоплі на регіональному рівні
 • Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі
 • Фізіологічні основи та способи підвищення стійкості картоплі до посухи
 • Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції
 • Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки
 • Удосконалення технології вирощування ранньої картоплі у передгір'ї Криму
 • Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі
 • Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.)
 • Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого вихідного селекційного матеріалу
 • Технологічні властивості картоплі залежно від сорту, умов вирощування та зберігання
 • Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних грунтово-кліматичних зон
 • Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту
 • Інтенсифікація селекційного процесу картоплі з використанням специфічних умов Українських Карпат
 • Фітотоксичні метаболіти Phytophthora infestans і їх використання при створенні стійких форм картоплі
 • Удосконалення технології вирощування продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України
 • Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності і господарювання
 • Зданість популяції Leptinotarsa decemlineata Say долати бар'єри стійкості картоплі різної природи
 • Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі
 • Норма реакції сортів картоплі на вирощування в південній частині Лісостепу України
 • Способи добору клонів картоплі та їх ефективність в умовах західного Лісостепу України
 • Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі
 • Відтворення оригінального насіння та еліти картоплі з використанням різного вихідного матеріалу
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.208171 секунд
© 2007-2018 linksdir.biz