От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

Електронні призентації

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «Електронні призентації », або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Електронні ресурси: аспекти типології
 • Електронні та магнітні властивості сполук RNi {5-x } Cu x
 • Електронні та фононні теплові хвилі у напівпровідниках
 • Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм
 • Електронні і традиційні ресурси математики в Україні
 • Електронні кореляції в узагальненій моделі Габбарда
 • Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів
 • Міжнародна конференція "Електронні зображення та візуальні мистецтва"
 • Електронні видання бібліотек у системі розповсюдження документів
 • Електронні характеристики квантово-розмірних структур у діелектричному середовищі
 • Оптико-електронні пристрої розпізнавання образної біомедичної інформації
 • Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі
 • Електронні властивості селенідів індію й галію та гетероструктур на їх основі
 • Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації
 • Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням
 • Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції
 • Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів
 • Електронні енергетичні спектри напівпровідникових кристалів у методі апріорного псевдопотенціалу
 • Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо
 • Електронні та фононні властивості фоточутливих напівпровідникових сполук типу AI BIII CVI2
 • Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів
 • Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках
 • Електронні ефекти в спектрах електровідбивання приповерхневих шарів матеріалів IV та AIIIBV груп
 • Електронні та екситонні стани у наногетеросистемах з тунельно-зв'язаними квантовими точками різної форми
 • Оптико-електронні системи одержання даних для інтерпретації космічних знімків прибережних вод у видимому діапазоні
 • Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів
 • Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю
 • Електронні явища в вузькощілинних та безщілинних напівпровідникових сполуках за умов регулювання параметрами енергетичної структури
 • Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції
 • Електронні енергетичні спектри напівпровідників типу AIV, AIIIBV і твердих розчинів Si1-xGex у методі змішаного базису
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.241816 секунд
© 2007-2018 linksdir.biz