От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Реклама

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

Електронні призентації

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «Електронні призентації », або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Електронні ресурси: аспекти типології
 • Електронні і традиційні ресурси математики в Україні
 • Квазіодновимірні електронні системи надрідким гелієм
 • Електронні кореляції в узагальненій моделі Габбарда
 • Електронні та магнітні властивості сполук RNi {5-x } Cu x
 • Електронні та фононні теплові хвилі у напівпровідниках
 • Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів
 • Електронні видання бібліотек у системі розповсюдження документів
 • Міжнародна конференція "Електронні зображення та візуальні мистецтва"
 • Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації
 • Оптико-електронні пристрої розпізнавання образної біомедичної інформації
 • Електронні характеристики квантово-розмірних структур у діелектричному середовищі
 • Електронні властивості селенідів індію й галію та гетероструктур на їх основі
 • Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі
 • Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням
 • Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції
 • Електронні енергетичні спектри напівпровідникових кристалів у методі апріорного псевдопотенціалу
 • Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів
 • Електронні ефекти в спектрах електровідбивання приповерхневих шарів матеріалів IV та AIIIBV груп
 • Електронні та фононні властивості фоточутливих напівпровідникових сполук типу AI BIII CVI2
 • Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках
 • Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо
 • Електронні та екситонні стани у наногетеросистемах з тунельно-зв'язаними квантовими точками різної форми
 • Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів
 • Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів
 • Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції
 • Електронні явища в вузькощілинних та безщілинних напівпровідникових сполуках за умов регулювання параметрами енергетичної структури
 • Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю
 • Вплив електрон-деформаційної взаємодії на електронні стани та перерозподіл електронної густини в широкозонних напівпровідниках з дислокаціями
 • Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.006226 секунд
загрузка...
© 2007-2013 vbs.com.ua