От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!

крайові задачі на власні значення з періодичними умовами

 У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «крайові задачі на власні значення з періодичними умовами», або знайти вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами
 • Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча
 • Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях
 • Імпульсні крайові задачі для систем з переключеннями
 • Узагальнені крайові задачі для півлінійних параболічних рівнянь
 • Змішаний метод скінченних елементів у задачах на власні значення пологих оболонок
 • Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь
 • Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку
 • Нетерові крайові задачі для систем диференціальних та різницевих рівнянь
 • Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь
 • Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями
 • Осесиметричні крайові задачі для пружної багатошарової основи з циліндричним включенням
 • Крайові задачі для лінійних і слабконелінійних гіперболічних та безтипних рівнянь у циліндричних областях
 • Крайові задачі для еліптичних рівнянь другого порядку в областях з ребрами на межі
 • Крайові задачі для системи рівнянь, породженої локально градієнтною теорією пружності
 • Нетерові крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь з регулярним і сингулярним збуреннями
 • Задачі масопереносу з частково невідомими крайовими умовами
 • Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами
 • Еліптичні і параболічні крайові задачі з похідною за часом в крайовій умові в плоскому куті та їх застосування в задачах з вільними межами
 • Зважена псевдоінверсія і умовно коректні еліптичні крайові задачі в математичному моделюванні: теорія, математичні моделі, обчислювальні методи
 • Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь
 • Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами
 • Власні вектори квазілінійних операторів
 • Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах
 • Операційний метод розв'язування багатоточкової за часом задачі та задачі Коші для полілінійної системи рівнянь із частинними похідними
 • Експериментальне визначення впливу рідини на власні коливання тонкостінних оболонок
 • Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші та двоточкової задачі для систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом
 • Власні та вимушені коливання в неоднорідних резонаторних системах магнетронів на просторових гармоніках
 • Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках
 • Зарядовий стан домішки гадолінію і власні дефекти у кристалах телуридів свинцю і олова
Дивитись наступні >>>
Cгенерировано за 0.062927 секунд
© 2007-2018 linksdir.biz