От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання
2 Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 1- арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1Н)
3 Ураження органів сечостатевої системи у чоловіків грибами роду Candida
4 Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні
5 Методи прискорення біотрансформації Т-2 токсину в організмі тварин
6 Зниження похибки процесу токарної обробки нежорстких заготовок змінного перерізу методом керованого деформування
7 Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного захисту на стадії виготовлення сталевих конструкцій
8 Розробка високонавантажених передач на основі лінійчатих зубчастих зачеплень з опукло-вгинутим контактуваннями робочих поверхонь
9 Фізичні закономірності коміркового розпаду твердих розчинів на основі свинцю та міді
10 Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2 та La2O3-B2O3- GeO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах
11 Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення
12 Підвищення ефективності використання рухомого складу метрополітену шляхом удосконалення методів контролю експлуатаційних характеристик
13 Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим скороченням спіна
14 Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Ls0.5TiO3
15 Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника
16 Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській мові
17 Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака
18 Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції
19 Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)
20 Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості
21 Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки шляхом електромембранної підготовки екстрагента
22 Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю
23 Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репродуктивного призначення
24 Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності
25 Основи логіко-психологічної теорії мисленнєвого прогнозування
26 Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів
27 Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин
28 Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
29 Дослідження змін властивостей приповерхневих шарів фосфіду індію під дією атомів водню теплових енергій
30 Закономірності поширення тріщин термічної втоми в жароміцних сплавах при неоднорідному термонапруженому стані
31 Збуджені стани молекул і кластерів аргону та криптону, сформованих у надзвукових струменях
32 Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3 (M = Bi, Sb, As)
33 Кореляційні ефекти у процесі самоорганізації самоподібних стохастичних систем
34 Молекулярно-динамічне моделювання масоперенесення у твердому тілі під дією іонів низьких енергій
35 Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар'єрних системах
36 Нелінійні модульовані стани параметра порядку у поляризованих середовищах
37 Роль глікозаміноглікан-зв'язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку
38 Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв
39 Економічний механізм визначення та прогнозування витрат підприємств гірничорудної промисловості
40 Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку
41 Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком малого підприємництва в регіоні
42 Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств
43 Організаційно-економічний механізм захисту вітчизняних товаровиробників
44 Організаційно-економічні аспекти створення об'єднань по виробництву м'ясопродуктів
45 Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку
46 Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації
47 Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльностю оборонно-промислового комплексу України
48 Організаційно-методичне забезпечення управління професійною орієнтацією
49 Організаційно-технологічні основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах (на прикладі будівельних фірм Республіки Хорватії)
50 Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища
51 Особливості впливу комунальної власності на економічний розвиток регіону
52 Особливості формування собівартості в туризмі
53 Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
54 Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку
55 Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)
56 Розвиток виноградарсько-виноробyого підкомплексу регіону в умовах ринку
57 Соціально-економічні основи регулювання державного сектору економіки
58 Стійкість підприємств в трансформаційній економіці
59 Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем
60 Стратегія формування надійності збутових структур (на прикладі пивобезалкогольної галузі України)
Работы 61 - 120 из 47321 |  <<< Предыдущие работы || Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz