От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг
2 Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем у навчально-науково-виробничому комплексі
3 Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств
4 Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу
5 Оцінка ефективності економічного розвитку гірничорудного підприємства
6 Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі
7 Оцінка нематеріальних ресурсів промислового підприємства
8 Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України
9 Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах
10 Розвиток фермерських господарств у приміській зоні
11 Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина XIX - початок XXI ст.)
12 Стратегічне управління технологічним розвитком інформаційно-комунікаційних підприємств
13 Управління венчурними організаціями в машинобудуванні
14 Управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу
15 Управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємства
16 Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості
17 Управління стійким функціонуванням підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
18 Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві
19 Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств
20 Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах
21 Формування інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності
22 Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систепм біоконверсії
23 Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації
24 Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж
25 Структурно-каскадні методи стиснення та відновлення даних у телекомунікаційних системах
26 Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи розробки та впровадження)
27 Роль незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" у творенні новітньої польської держави (1980 - 1991 рр.)
28 Становлення української державності в інтерпретації нелінійної концепції соціального пізнання
29 Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах
30 Особистісно орієнтований підхід до фізичного вихованнястаршокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
31 Особливості формування екологічної свідомості у студентів гуманітарного та технічного напрямів підготовки
32 Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в Україні (20 - 30-ті роки XX століття)
33 Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс
34 Формування духовно-творчої особистості струдента засобами сучасної літератури Англії і США
35 Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруднення на якість вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
36 Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних
37 Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу
38 Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь нескінченного порядку
39 Плоскі задачі для ізотропних та п'єзоелектричних/п'єзомагнітних тіл з міжфазними тріщинами
40 Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи
41 Використання інфіта- та лазеротерапії у санаторно-курортній реабілітації хворих з наслідками інфаркту мозку
42 Вікова чутливість репродуктивної системи до дії антихолінестеразних інсектицидів диметоату та карбофурану (експериментальні дослідження)
43 Вплив запального процесу (простатиту) на розвиток передракових станів і раку передміхурової залози (клініко-експериментальне дослідження)
44 Вплив патологічної звивитості, гіпо- і аплазій прецебральних судин на перебіг розсіяного склерозу
45 Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму
46 Дисбаланс антиендотоксинового імунітету у хворих на пневмонію і його корекція
47 Диференційована інтенсивна терапія серцево-судинних, легеневих та ниркових післяопераційних ускладнень при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки
48 Діагностично-профілактичні заходи при розладах функціонального диференціювання плодової частини плаценти
49 Ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного лікування
50 Імуноепідеміологічний моніторинг населення в системі епідеміологічного нагляду за інфекціями, контрольованими засобами імунопрофілактики
51 Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих коронарних синдромів і диференційована оцінка ефективності та безпеки антитромбінової терапії
52 Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування антагоністами кальцію хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану із ішемічною хворобою серця
53 Клінічні особливості та вибір тактики лікування хворих на гострий гнійний необструктивний пієлонефрит
54 Комплексне лікування постраждалих з переломо-вивихами у ділянці кульшового суглоба
55 Механізми порушень сурфактантної системи і гемоциркуляції в малому колі кровообігу при набряку легень
56 Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов
57 Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів та порожнини товстої кишки у хворих на ангіни
58 Можливості уніфікації за допомогою комп'ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів
59 Неспецифічна резистентність і корекція специфічної терапії при дифтерії у дорослих
60 Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на бронхіальну астму з урахуванням впливу гіпотензивних препаратів на показники функції зовнішнього дихання та рівень стероїдних гормонів
Работы 61 - 120 из 47321 |  <<< Предыдущие работы || Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz