От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Окисно-відновні процеси в мітохондріях тканин телиць і корів за умов поліовуляції, викликаної гонадотропінами
2 Особливості рекреаційного лісокористування за водозбірним принципом на південному макросхилі Кримських гір
3 Обгрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів
4 Позитивна економіка
5 Меморандум підприємтва
6 Контрольна з інформатики
7 Готичні шрифти. Антиква
8 Контрольна робота з інформатики
9 Контрольна з підприємницької діяльності
10 Питання з економічної теорії
11 Задача по макроекономіки
12 Зняття з обліку платників податку у випадку ліквідації
13 Критика Добронравова на сочинения Белинского
14 Психологія
15 Розміщення населення
16 Стандартизация
17 Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті
18 Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу
19 Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин
20 Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес
21 Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натуральної постелі
22 Обгрунтування технологічних параметрів селективно-валової розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ
23 Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень
24 Досвід становлення системи місцевого самоврядування в Республиці Італія та його адаптація для України
25 Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громадянського суспільства в Україні
26 Організаційні та правові засади регулювання суспільних відносин щодо комп'ютерних програм
27 Управління державною службою в Україні
28 Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності
29 Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання
30 Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах
31 Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки
32 Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці
33 Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об'єктів
34 Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації
35 Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906 - 1914 рр.)
36 Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6 - 8-річного віку
37 Модернізація освітньої системи в східних землях Німеччини (1945 - 2007 рр.)
38 Керченський лапідарій як суб'єкт культурологічної діяльності
39 Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону
40 Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс
41 Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту
42 Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу
43 Асимптотичні властивості simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних
44 Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем
45 Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози
46 Діагностика та хірургічне лікування підпечінкового холестазу непухлинного генезу на етапах розвитку його ускладнень (клініко-експериментальне дослідження)
47 Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі
48 Експресія протеїнкінази D2 в нормальних та злоякісно трансформованих B-лімфоцитах людини
49 Ендовідеохірургічний спосіб стимуляції регенерації печінки у хворих на цироз аргоноплазмовою коагуляцією (експериментально-клінічне дослідження)
50 Ефективність клінічного застосування корвітину в терапії хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності
51 Клінічно-морфогістохімічне визначення життєздатності кінцівки в стані критичної ішемії при синдромі діабетичної стопи
52 Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлуночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
53 Оптимізація лікування надмірних маткових кровотеч з урахуванням порушень в системі гемостазу у жінок в пременопаузі
54 Особливості біологічних властивостей бактеріальних збудників гострої кишкової інфекції у дітей та нові підходи до ідентифікації ентеробактерій
55 Оцінка ефективності фізіо-бальнеотерапії підлітків з вегетативними дисфункціями
56 Прогнозування та профілактика вертикальної (перинатальної) трансмісії вірусу гепатиту C
57 Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі навчання теорії ймовірності і математичної статистики
58 Роль процесів імуно-запальної активації в ремоделюванні судин у хворих на гіпертонічну хворобу
59 Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція його порушень при затримці росту плода
60 Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2016 linksdir.biz