От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип
2 Механізми зниження стійкості людей літнього віку до дії стресових чинників та можливі шляхи корекції
3 Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв'язок геліометеофакторів з клінічними та морфологічними проявами церебрального атеросклерозу
4 Морфологічні особливості строми серозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості
5 Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії
6 Оптимізація методів і обгрунтування диференційованих строків оздоровлення та відновлювального лікування найбільш поширених захворювань у санаторіях-профілакторіях
7 Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з застосуванням мелатоніну, вітамінів А і Е (клініко-експериментальне дослідження)
8 Органні особливості раннього гістогенезу похідних різних зародкових листків у людини
9 Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на неклостридіальний анаеробний перитоніт
10 Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів, естрогенів та прогестерону
11 Особливості застосування традиційної та комп'ютерної діагностики у медико-психологічних дослідженнях
12 Особливості формування функціональних резервів організму гірників вугільних шахт і шляхи їх підвищення
13 Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих, що зазнали впливу іонізуючої радіації в малих дозах в умовах психо-емоційного стресу (експериментально-клінічне дослідження)
14 Особливості клінічного перебігу, комплексне лікування та профілактика захворювань пародонту у працівників скло-керамічного виробництва
15 Порівняльна оцінка ефективності різних методів токолітичної терапії при передчасних пологах
16 Пневматична ретинопексія в лікуванні регматогенного відшарування сітківки з центральними розривами
17 Подружня дезадаптація при хронічних запальних гінекологічних захворюваннях та її психокорекція
18 Подружня дисгармонія у безплідному шлюбі при хронічному аднекситі у жінок та її психотерапія
19 Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця
20 Попередження депресії дихання у хворих, оперованих на нижніх кінцівках під субарахноїдальною анестезією із застосуванням морфіну (клінічне дослідження)
21 Профілактика та функціональне лікування прекоксартрозів з використанням розвантажувальних пристроїв у дітей з набутими захворюваннями кульшового суглобу
22 Психологічні аспекти ефективності антигіпертензивної терапії
23 Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням
24 Профілактика запальних ускладнень в плановій амбулаторній хірургії порожнини рота
25 Профілактика перинатальної патології у жінок з анемією і цитомегаловірусною інфекцією
26 Прогнозування та профілактика синдрому хірургічної менопаузи у жінок після гістеректомії
27 Роль порушення функції клапана носа у виникненні та перебігу захворювань носа і приносових пазух
28 Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки людини
29 Розробка та оцінка протикаріозної ефективності засобів та методів цілеспрямованої дії на мінеральний склад емалі зубів (клініко-лабораторне дослідження)
30 Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфороорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин
31 Розповсюдженість, спектр патології, оптимізація діагностики, лікування та профілактики хламідійної інфекції у дітей та підлітків
32 Розробка науково обгрунтованої технології очних крапель з вітамінами для потреб військової медицини
33 Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунка
34 Стан, профілактика та лікування порушень периферичного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією напруги II - III функціональних класів амлодіпіна бесілатом
35 Структурно-функціональний стан печінки та особливості портальної гемодинаміки при сальмонельозі, шигельозі та ешеріхіозі у дітей
36 Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції
37 Стан стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем у дітей з бронхіальною астмою і способи корекції порушень в цих системах на різних етапах реабілітації
38 Стабілізуючий ефект переднього спондилодезу та занурювальних фіксаторів
39 Функціональний взаємозв'язок антропофізіологічних характеристик і репродуктивної функції у жінок Кримського регіону
40 Функціональний стан ендотелію, маркери системного запалення та їх значення в об'єктивізації клінічного перебігу ішемічної хвороби серця
41 Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з хорового диригування
42 Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях
43 Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі
44 Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів
45 Мікроміцети подрібненої деревини гілок листяних порід та їх еколого-біологічні властивості в умовах дерново-слабопідзолистого грунту Північного Лісостепу України
46 Ізоформи лактатдегідрогенази та білковий спектр слизової оболонки травного тракту плода корови в онтогенезі
47 Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи
48 Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв'язок із продуктивністю
49 Розрахунок ресурсу причіпних обприскувачів по довговічності несучих елементів
50 Розробка бікомпонентного алергену з атипових мікобактерій
51 Розробка енергозберігаючих технологій утримання м'ясної худоби в Одеській області
52 Розробка конструкції та обгрунтування параметрів коливних викопуючих робочих органів лемішного типу бурякозбиральних машин
53 Продуктивність, обмін речовин та морфологічні показники органів травлення у молодняка свиней при згодовуванні мацеробациліну
54 Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у курок-несучок за різних рівнів вітаміну Е і селену в раціоні
55 Особливості удобрення азотом ріпаку ярого на чорноземі опідзоленому Лісостепу України
56 Сторони в цивільному процесі в США
57 Контрольна робота З історії економічних вчень
58 Сутність акціонерного товариства
59 Проект комплексного підприємства громадського харчування з українською кухнею у м. Києві
60 Кооперація
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz