От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Становлення місцевої міліції в умовах реформування органів внутрішніх справ України
2 Особливості георафічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України
3 Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах
4 Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом
5 Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування
6 Особливості укладення договорів на аукціоні
7 Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України
8 Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності
9 Розвиток земельного маркетингу в сільськогосподарському землекористуванні
10 Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту
11 Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації
12 Методи та засоби підвищення ефективності тестового діагностування запам'ятовуючих пристоїв
13 Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання
14 Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого школяра
15 Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби
16 Ефективність клінічного застосування корвітину в терапії хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності
17 Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації при пластиці післяопераційної порожнини скроневої кістки у хворих на хронічний гнійний середній отит
18 Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів
19 Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння
20 Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в перед- і післяопераційному періоді у хворих, що оперовані з приводу гриж передньої черевної стінки
21 Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання
22 Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту та ефективність антигіпертензивної терапії
23 Пухлиноподібні ураження яєчників (діагностика, аспекти патогенезу, лікування)
24 Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лятошинського та Станіслава Людкевича
25 Зовнішні аспекти енергетичної політики України
26 Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової у Правобережному Лісостепу України
27 Система селекції корів молочних порід за комплексом ознак
28 Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней
29 Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою
30 Підвищення ефективності використання пасажирських вагонів
31 Нелінійні хвилі та імпульси у оптичних волокнах і резонаторах
32 Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію
33 Спін-хвильова акустика магнітних фононних кристалів
34 Структурна релаксація нанорозмірних плівок Ta2O5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована мікрохвильовою обробкою
35 Колоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетерогенних каталізаторів
36 Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами
37 Товарознавча оцінка молока, обробленого високим тиском
38 Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях
39 Дослідження ефекту непрецесійного руху рівнодення
40 Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії
41 Кінетичні процеси в джерелі негативних іонів водню з відбитковим розрядом
42 Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої
43 Мікрохвильова активність Сонця: фізичні процеси в перехідній зоні хромосфера- корона та їх діагностика
44 Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами
45 Релаксаційні процеси та подвійні електричні шари на межі поділу електрод - рідкий діелектрик
46 Структурні характеристики багатошарової системи InxGa1 - xAs1 - yNy / GaAs за даними двокристальної x-променевої дифрактометрії
47 Флюктуації температури реліктового випромінювання та формування великомасштабної структури в інфляційних моделях Всесвіту
48 Використання трудових ресурсів промислового регіону
49 Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу
50 Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату
51 Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.)
52 Механізми маркетингово-орієнтованого управління конкурентними перевагами підприємства
53 Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту
54 Організація раціональних сільськогосподарських структур
55 Підвищення ефективності реструктуризації вуглевидобувних підприємств
56 Проблеми прогнозування і программування економіки України в кризових ситуаціях в контексті теорії передбачення майбутнього М.Д. Кондратьєва
57 Соціально- економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах
58 Стимулювання працівників за випуск конкурентоспроможної продукції на підприємстві
59 Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства
60 Стратегія організаційно-економічного розвитку залізничних рефрижераторних перевезень
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz