От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці
2 Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку
3 Прогнозування, удосконалення лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі
4 Прогностичні критерії перебігу та виходів тяжкої черепно-мозкової травми (клініко-біохімічне дослідження)
5 Протезування легеневого стовбура в хірургії вроджених вад серця
6 Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками
7 Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок
8 Розробка шляхів оптимізації медико-соціальної технології профілактики тютюнокуріння та оцінка її ефективності
9 Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом
10 Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамінідази різних штамів віруса грипу H9N2
11 Стан адренорецепторного комплексу та фактор некрозу пухлин-альфа при гіпертонічній хворобі
12 Стан антиоксидантного захисту у хворих на розсіяний склероз та його медикаментозна корекція
13 Удосконалення терапії прееклампсії на основі корекції патогенетичних змін в системі L-аргінін-NO
14 Тромбонебезпечність у хірургії: діагностика, профілактика та корекція
15 Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту
16 Фізичні чинники на курортному етапі відновлювального лікування захворювань пародонту
17 Восприятие символических и образных особенностей акцидентного шрифта
18 Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини
19 Древние обряды и обычаи, запечатленные в крымскотатарской волшебной сказке
20 Подібності та відмінності формування архітектури і мереж українських та єврейських театрально-видовищних будівель на теренах України в ХІХ - ХХ ст.
21 Преемственность традиций украинского деревянного сакрального зодчества в Канаде
22 Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах
23 Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті
24 Роль библиотек в экологическом просвещении населения Российской Федерации
25 Достойную охрану Колхидскому флористическому рефигиуму
26 Художня природа біблійних текстів: проблема рецепції та інтерпретації
27 Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина ХVІІ - початок ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми
28 Православні навчальні заклади: досвід близького зарубіжжя (недержавні православні навчальні заклади Москви)
29 Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України)
30 Знайдено документiв:        2736
31 Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі самонесумісності
32 Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція
33 Вплив нових комплексних добрив на продуктивність томатів в північній частині Лісостепу України
34 Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих пристроїв підвищеної ефективності
35 Контроль чисельності сисних шкідників в посівах цукрових буряків та їх насінників в умовах Центрального Лісостепу України
36 Клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней
37 Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників
38 Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів
39 Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища
40 Створення і використання вихідного матеріалу в селекції сортів південних конопель з відсутністю наркотичних властивостей
41 Синергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів-інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази
42 Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України
43 Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання вологого зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби
44 Розробка та удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень у молочному скотарстві
45 Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів західного лісостепу України
46 Реінфікування тваринницьких приміщень після дезінфекції. Засоби і методи його попередження
47 Про особливості зрошення земель мінералізованими водами в умовах підтоплення
48 Проблемы орошения земель Крыма
49 Продуктивність насаджень яблуні різних конструкцій у південній частині Центрального Лісостепу України
50 Оцінка ексер'єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби
51 Оцінка і наукове обгрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока
52 Окисно-відновні процеси в мітохондріях тканин телиць і корів за умов поліовуляції, викликаної гонадотропінами
53 Онтогенетичні зміни жаро-посухостійкості та продуктивність сортів і селекційних форм озимої м'якої пшениці
54 Оптимізація системи використання лучних травостоїв в умовах північного Лісостепу України
55 Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок
56 Обгрунтування параметрів дозуючого пристрою компонентів органо-мінеральних добрив
57 Компьютерная графика
58 Організація фізичної культури в учбових закладах
59 Меморандум підприємтва
60 Правова інформатика
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz