От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Аналогія як умовивід
2 Планування ресурсів організації та критерії оцінки стратегічного вибору
3 Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку
4 Методичні основи управління змістом та цілями в проектах реструктуризації (на прикладі комунальної теплоенергетики)
5 Методичні основи організації систем доставки вантажів з використанням засобів укрупнення
6 Інформаційний сервіс у системі управління торговельним підприємством
7 Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва
8 Інноваційні тенденції інституційного впливу на стратегії міжнародного менеджменту в умовах глобальної конкуренції
9 Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва
10 Організаційно-екологічний механізм інноваційного оновлення національної економіки
11 Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств
12 Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України (на прикладі книговидавництва)
13 Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом
14 Система управління ефективністю діяльності підприємств: діагностика і вдосконалення (за матеріалами машинобудівних підприємств Південного регіону України)
15 Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія
16 Управління логістичною діяльністю підприємств машинобудування
17 Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу
18 Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів
19 Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919 - 1939 рр.)
20 Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій
21 Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні
22 Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції
23 Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України
24 Вплив івермектину та його аналогів на функціональні властивості мембран зародків в'юна
25 Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в X-хромосомі
26 Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів
27 Морфофункціональні особливості судин та нервів загруднинної залози у плодів та новонароджених
28 Рід Euphrasia L. (Orobanchaceae vent.) у флори України: систематика і хорологія
29 Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae
30 Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах
31 Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу
32 Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами
33 Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого навантаження
34 Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях
35 Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно
36 Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом
37 Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування
38 Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону
39 Особливості кримінального покарання неповнолітніх
40 Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання)
41 Очна ставка: тактика і психологічні основи
42 Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України
43 Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування
44 Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб
45 Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у педагогічних університетах
46 Диверсифікація інвестиційної діяльності банків
47 Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації
48 Ефективність виробництва та використання кормів
49 Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства (на прикладі машинобудівної галузі)
50 Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної поліки підприємства
51 Інноваційна модель стійкого управління корпоративними правами
52 Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
53 Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету
54 Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки
55 Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевезників)
56 Механізм бюджетування витрат операційної діяльності
57 Моделі та методи управління космічною програмою України з урахуванням обмеженості ресурсів
58 Моделі управління процесом доставки вантажів: економічний аспект
59 Організаційний розвиток підприємств торгівлі
60 Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz