От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки
2 Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення
3 Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах
4 Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера)
5 Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій
6 Спроба побудови технології розв'язку проблемних ситуацій у контекстi концепцiї функціональної асиметрiї мозку людини
7 Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями
8 Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих матеріалів з різним ступенем дисперсності
9 Внутрішня будова і еволюція субзірок
10 Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу
11 Ефективне використання ядерного палива - ресурс економічної безпеки держави
12 Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект
13 Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості
14 Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України
15 Інвестиційний потенціал економічного зростання
16 Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання
17 Концептуальная векторная модель региональных приоритетов внешнеэкономической деятельности Украины
18 Концепция поэтапного формирования специалиста-менеджера
19 Кооперація в агробізнесі Львівської області
20 Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації
21 Маркетинг в системі державного регулювання АПК
22 Методи оцінки фінансово-господарських ситуацій в управлінні діяльністю підприємств
23 Методика определения приоритетных отраслей
24 Механізми регулювання кон'юнктури продукції металургійних підприємств
25 Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки України
26 Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики)
27 Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах
28 Моделювання та комп'ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків
29 Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
30 Обгрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку інноваційої діяльності
31 Облік і аналіз корпоративних цінних паперів
32 Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України
33 Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання
34 Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі
35 Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект
36 Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань
37 Определение прогнозных оценок стоимости туристического продукта
38 Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин
39 Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних підприємств Криму)
40 Организация деятельности туркомплексов
41 Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації
42 Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства
43 Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в промисловий сектор економіки України (на прикладі машинобудування)
44 Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури аграрного бізнесу
45 Організаційно-економічний механізм розвитку системи аграрно-технічного сервісу регіону
46 Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України
47 Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації
48 Організаційно-методичне забезпечення управління професійною орієнтацією
49 Організація управління і планування діяльності промислово- фінансових груп в системі регулювання економіки
50 Оценка интенсификации строительного производства в АР Крым
51 Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації
52 Підвищення економіко-екологічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу водно-болотних угідь приморських регіонів
53 Підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва
54 Підвищення кваліфікаціі персоналу комерційного банку
55 Планування автомобільних перевезень вантажів малими партіями
56 Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах
57 Пореформений розвиток сільськогосподарського виробництва регіону
58 Принципы управления финансами рекреационных учреждений
59 Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
60 Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2016 linksdir.biz