От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області
2 Пореформений розвиток сільськогосподарського виробництва регіону
3 Приватизація як фактор формування механізму корпоративних відносин на підприємстві
4 Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації
5 Сучасні аспекти інноваційного розвитку регіону в умовах ринкової трансформації
6 Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості
7 Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва
8 Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК
9 Вплив емоційно-больового стресу та інтероцептивного подразнення на вміст компонентів шлункового слизу та інтенсивність вільнорадикальних процесів
10 Імунологічні основи створення стійких до Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici Eriks. сортів пшениці в Україні
11 Конвергенція фоновоактивних прегангліонарних входів на нейроні симпатичного ганглія
12 Корекція комплексами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазнали дії іонізуючого випромінення
13 Нейрофізіологічні механізми ефектів фотостимуляції при експериментальній емоційній гіпертензії
14 Особливості гемодинамічного забезпечення дозованих фізичних навантажень в залежності від типу саморегуляції кровообігу
15 Рибницько-біологічні основи відтворення веслоноса в умовах повносистемних ставових господарств України (на прикладі відкритого акціонерного товариства "Черкасирибгосп")
16 Рибосомна АТРаза вищих еукаріот
17 Скоротлива активність гладеньких м'язів артерій та вміст внутрішньоклітинного Ca2+ за дії оксиду азоту та його донорів (експериментальне дослідження)
18 Урбанофлора Миколаєва
19 Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій
20 Гідроприводний розчинонасос подвійної дії
21 Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в'язкопластичними грунтами
22 Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації
23 Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу
24 Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивними зарядами
25 Оптимізація параметрів вторинних струмопідводів феросплавних електропечей
26 Підвищення енергоекологічної ефективності струменевих паливоспалюючих пристроїв на базі комбінованого сумішоутворення
27 Підвищення якісних показників систем підпорядкування регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії
28 Розробка і дослідження компресора каскадно-теплового стиску для наддуву чотиритактного двигуна
29 Системи управління технологічними параметрами колоагрегатів з функцією автоматизованого настроювання
30 Метод усереднених характеристик та його застосування у нелінійних задачах релятивістської електродинаміки
31 Моделі та засоби ефективного застосування штрихкодової ідентифікації в автоматизованих системах
32 Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості
33 Особенности внедрения АИБС в крупных библиотеках. Опыт внедрения системы LiberMedia
34 Підвищення показників якості локальних систем і пристроїв управління мережами телекомунікацій
35 Подсистема электронных ресурсов в структуре LIBIS
36 Поліпшення технічних характеристик ферозондових давачів для систем керування орієнтацією об'єктів
37 Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу
38 Зимівниківська культура раннього мезоліту Лівобережної України
39 Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.
40 Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах
41 Дільничний інспектор міліції як суб'єкт профілактики правопорушень: організаційно-правовий аспект
42 Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб'єктами малого підприємництва
43 Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
44 Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини
45 Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire
46 Сучасний стан лісів зеленої зони м.Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій
47 Розробка методів визначення стану земної поверхні при масових вибухах у кар'єрах
48 Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка торцевих ущільнень
49 Підвищення вірогідності вимірювального контролю компонентів радіоелектронної апаратури з використанням методу усунення невизначеності його результатів
50 Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв
51 Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гібридної нечітко-нейронної інформаційної технології
52 Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи
53 Формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів у позанавчальній діяльності
54 Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості
55 Мінералогія каменесамоцвітної сировини групи кварцу з кори вивітрювання ультрабазитів Українського щита (Середнє Побужжя)
56 Мінералого-петрографічні фактори тріщиноутворення в залізистих кварцитах докембрію (На прикладі родовищ Криворізького рудного району: Інгулецького, Скелеватського, Першотравневого)
57 Общие критерии геодинамической устойчивости ландшафтных геосистем континентального склона Черного моря
58 Полифункциональность топонимики США
59 Понтида: гипотезы и действительность
60 Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz