От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Особливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу
2 Обгрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на основі взаємодії з грунтовим середовищем
3 Контрольна з інформатики
4 Документи оформлення порядку формування портфелю цінних паперів на інвестиції
5 Розрахунки в іноземній валюті
6 Політика перебудови СРСР від тоталітаризму до демократії
7 Контрольна робота з статистики
8 Зняття з обліку платників податку у випадку ліквідації
9 Контрольна робота _ Математичне програмування
10 Контрольна з політології
11 Порядок формування та використання резервів під кредитний ризик
12 Проект комплексного підприємства громадського харчування з українською кухнею у м. Києві
13 Критика Добронравова на сочинения Белинского
14 Політико-економічні оцінки розвитку суспільства та його довгострокові тенденції
15 Вільні економічні зони та офшорний бізнес
16 Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця»
17 Єкономика
18 Значення економічної теорії у формуванні економічного сучасного мислення у співробітництві ОВС
19 Джерела формування фінансових ресурсів держави і механізм їх розподілу
20 Міф, утопія та їх взаємозв‘язок
21 Тепловое оборудование (ТУ)
22 Український гопак - різновид фізичних вправ
23 Контрабанда
24 Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху
25 Метод аналізу проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків факторів ризику
26 Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу
27 Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці
28 Право монастирської земельної власності на Лівобережній Україні (середина XVII - остання чверть XVIII ст.)
29 Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні
30 Організація діяльності податкової служби України з протидії податковим правопорушенням у сфері функціонування вуглевидобувних підприємств
31 Розвиток фермерських господарств у приміській зоні
32 Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906 - 1914 рр.)
33 Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями сексуальної функції
34 Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі
35 Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків грунту в умовах північного Лісостепу України
36 Грошова культура як об'єкт соціологічного аналізу
37 Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола
38 Підвищення ефективності електроспоживання електрорухомого складу постійного струму
39 Просторова модуляція впорядкування і критичні показники у твердих тілах
40 Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці
41 Особливості міжпівкульної регуляції психомоторних дій людини
42 Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці
43 Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю
44 Розробка технології функціональних антоціанових добавок з використанням процесів механоактивації та заморожування
45 Товарознавча оцінка нових комбінованих екструдованих продуктів
46 Референдуми в перехідних демократіях (на прикладі України, Білорусі та Росії)
47 Дилема етатизму та антиетатизму у сучасній французькій філософії (історико-філософський аналіз)
48 Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики
49 Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей
50 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
51 Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму
52 Природа національного міфу: історико-філософський контекст
53 Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами
54 Психодіагностика функціональних станів операторів динамічних і енергетичних автоматизованих систем
55 Психологічні аспекти формування правової культури виборців
56 Соціокультурний статус астрології
57 Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей
58 Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах A3B5 та A2B6
59 Вплив паразитичних компонент поля магнітних квадрупольних лінз на роздільну здатність високоенергетичного ядерного мікрозонда
60 Вплив розмірів системи і градієнта концентрації у дифузійній зоні на термодинаміку зародкоутворення і розпаду
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz