От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів
2 Соціально-етнічний статус росіян в сучасній Україні (на прикладі Південно-Східного регіону)
3 Вплив гама-опромінення і температури на конформацію білків крові
4 Значення генетичних відмінностей в реактивності модельних об'єктів і клітин людини при дії електромагнітних випромінювань різних частот і біологічно активних речовин
5 Механізми внутрішньоклітинної кальцієвої регуляції в екзокринних клітинах
6 Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу
7 Роль індукції цитохрому Р-450 2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду
8 Синтаксономія і антропогенна динаміка рослинності гирлової області Дніпра
9 Особливості роботи мікропаль у пробитих свердловинах, виготовлених за допомогою пневмопробійників
10 Очистка вентиляційних викидів у вихрових прямоточних апаратах
11 Розробка технологічних та організаційних рішень ремонту та відновлення оглядових шахт каналізаційних мереж з використанням армованих шлаколитих конструкцій
12 Сульфатостійкий бетон на звичайних портландцементах з органо-мінеральним комплексом
13 Підвищення технічних характеристик шестеренних насосів типу НШ шляхом усунення компресії робочої рідини в затиснутому об'ємі
14 Методи та засоби моделювання часового параметра в інформаційних системах на основі реляційних баз даних
15 Моделі та методи оцінки ефективності комп'ютерних мереж з неоднорідним багатокомпонентним потоком даних
16 Розроблення алгоритмів та програмно-апаратних засобів систем розпізнавання мовних образів
17 Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками міліції
18 Моделювання розвитку вугільної промисловості України в умовах обмежених інвестицій
19 Модифікація функціональної активності Са2+ -АТФази і мембрано- цитоскелетного комплексу еритроцитів під впливом гліцерину та кріоконсервування
20 Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах
21 Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних плівок силіцидів перехідних металів Co, Mn, Ni, Ti, Ta, Pt на монокристалічному кремнії
22 Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945 - 1950 рр.)
23 Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами
24 Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ
25 Дослідження та вдосконалення прийомів технологічного аналізу соломи льону і конопель
26 Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості
27 Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини
28 Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ
29 Розробка спеціального взуття для шахтарів
30 Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах
31 Інформаційно-вимірювальний комплекс на базі радіотелескопа УРАН-3 для дослідження слабких акусто-іоносферних збурень
32 Метризація екологічного стану ландшафтних систем (На прикладі НПП "Подільські Товтри")
33 Граничний аналіз задач векторної оптимізації
34 Грасманів образ комплексних підмноговидів
35 Динаміка гнучких континуально-дискретних розгалужених структур при взаємодії з зовнішнім середовищем
36 Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин
37 Ізоморфні занурення і метрика Громова - Хаусдорфа для скінченних метричних просторів
38 Конструювання дискретних точкових каркасів квазіканалових поверхонь за наперед заданими умовами
39 Міри на просторі узагальнених функцій над полем p-адичних чисел
40 Моделювання та оптимізація динамічних об'єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень
41 Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі
42 Операторні алгебри, що зв'язані з одновимірними простими динамічними системами
43 Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури
44 Поширення акустоелектричних хвиль в п'єзоелектричних циліндрах
45 Супералгебри Ляйбниця та їх застосування
46 Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах
47 Ультрафільтри та топології на групах
48 Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею
49 Гігієнічна оцінка здоров'я працівників виробництва аніонних азобарвників та наукове обгрунтування заходів профілактики впливу професійних шкідливостей
50 Дисфункція нервової системи в жінок з естрогендефіцитними станами та методи її корекції
51 Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді
52 Диференційована рефлексотерапія хворих з посттравматичним міофасціальним больовим синдромом верхніх кінцівок
53 Диференційоване хірургічне лікування хронічних субдуральних гематом
54 Діагностика аутоімунного тиреоїдиду та карцином щитовидної залози у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом
55 Динаміка міокардіального резерву у хворих хронічним обструктивним бронхітом під впливом бронхолітичної терапії
56 Діагностика та диференційоване лікування гастродуоденальних захворювань, що асоційовані з деякими представниками TORCH-інфекцій - вірусами звичайного герпесу 1,2 типів і цитомегаловірусом, у дітей та підлітків
57 Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти
58 Етіопатогенетичне обгрунтування дистрофічних змін сітчастої оболонки і зорового нерва у хворих на системну артеріальну гіпотензію та їх корекція
59 Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих
60 Ефективність комбінованого застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот та ацетилсаліцилової кислоти у корекції стану системи гемостазу у хворих із хронічним легеневим серцем
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz