От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті
2 Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послу: організаційно-правові питання
3 Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання)
4 Очна ставка: тактика і психологічні основи
5 Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої влади як фактор стабілізації державної служби України
6 Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження)
7 Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу
8 Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
9 Мініінвазивні торакоскопічні методики при спонтанному пневмотораксі на тлі неспецифічних захворювань легень
10 Псоріаз і червоний плоский лишай: прогностичні варіанти клінічного перебігу та вибір терапії
11 Досвід самосвідомості людського буття: пізнання часу, свободи і необхідності (філософсько-історичний аспект)
12 Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) та Hg (II)
13 Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї
14 Електрон-фононна взаємодія в системах з локалізацією носіїв заряду
15 Розповсюдження радіовипромінювання в магнітосферах пульсарів
16 Розрахунок тривимірних електричних полів в неоднорідних середовищах методом скінченних об'ємів
17 Спектроскопічні дослідження особливостей структури та міжмолекулярних взаємодій в гетерогенних наносистемах на основі діоксиду титану
18 Фотоелектронні явища у структурах на основі вузькощілинних напівпровідників за наявності макродефектів та неоднорідностей
19 Економічний механізм формування продовольчого потенціалу регіону як основа стабільності соціального розвитку
20 Контролінг малого бізнесу регіону в ринкових умовах
21 Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва
22 Моделі та алгоритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних виробництв
23 Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
24 Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі
25 Мотивація аграрної праці
26 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
27 Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області
28 Соціально-економічні та управлінські основи реформування гуманітарної сфери регіону в умовах перехідної економіки
29 Управління процесами подолання платіжної кризи в економіці України
30 Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств
31 Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і витрат на підприємствах електролампового виробництва
32 Формування малого підприємництва у розвитку сільськогосподарського виробництва
33 Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці
34 Соціологічне забезпечення виборчих кампаній: історія, методика, практика
35 Вплив геометрії дендритів з тонічно активованими провідностями на формування електричної активності нейронів: модельне дослідження
36 Імітаційні моделі масопереносу респіраторних газів в організмі та їх чисельний аналіз
37 Механізми реалізації дії альфа-латротоксину як стимулятора нейросекреції
38 Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини
39 Особливості життєдіяльності деревних порід в урбогенних умовах великих міст (на прикладі м.Львова)
40 Поліморфізм фрагментів ДНК та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин
41 Потенціалактивовані калієві струми нейронів спінальних гангліїв та гіпокампу щурів: онтогенез і роль у гальмівній синаптичній передачі
42 Розробка імунних сенсорів на основі поруватого кремнію та дослідження їх функціональних характеристик
43 Роль оксиду азоту в реалізації цитотоксичної дії N-нітрозодиметиламіну та обміні цієї нітрозосполуки
44 Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila Melanogaster Meig. у зв'язку з ефектом гетерозису, ізогенізацією та впливом щільності культури
45 Динаміка рамних систем під впливом рухомих навантажень
46 Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів
47 Методи інформаційного аналізу морфології міського середовища (на прикладі міста Харкова)
48 Порівняльний аналіз значущості суфозійного та фільтраційного процесів при функціонуванні різних типів дренажів
49 Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу
50 Підвищення вуглеводневилучення з частково виснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів
51 Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі
52 Підвищення ефективності плазмових технологій за рахунок поліпшення енергетичних характеристик плазмотронів
53 Поліпшення теплоекологічних показників гібридних камер згоряння газотурбінного типу на основі інтенсифікації їх робочих процесів
54 Розробка діагностичного стенда і пристроїв підвищення довговічності газорозрядних ламп
55 Розробка і дослідження системи газотурбінного наддуву чотиритактного трициліндрового двигуна
56 Стендові дослідження електропривода осі наведення оптичного телескопа з використанням фізичної динамічної моделі його механічної системи
57 Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп'ютерних мереж з технологією АТМ
58 Дослідження шляхів реалізації діодних та тріодних генераторів і підсилювачів міліметрового та субміліметрового діапазонів на основі матричних вістрійних катодів з автоелектронною емісією
59 Методи динамічного управління в цифровій мережі інтегрального обслуговування на основі застосування інтелектуальних багатоагентних систем
60 Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz