От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Відеоскопічна дисекція перфорантних вен при лікуванні хронічної венозної недостатності
2 Діагностика та комбіновані хірургічні методи в лікуванні тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени (клініко-експериментальне дослідження)
3 Ефективність клінічного застосування корвітину в терапії хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності
4 Комплексне лікування постраждалих з переломо-вивихами у ділянці кульшового суглоба
5 Механізми порушень сурфактантної системи і гемоциркуляції в малому колі кровообігу при набряку легень
6 Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії
7 Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефективність його застосування при лікуванні хворих на розповсюджені форми раку шлунка, підшлункової залози, легені (експериментальне і клінічне дослідження)
8 Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу
9 Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лятошинського та Станіслава Людкевича
10 Правові погляди Олександра Кониського
11 Представлення густини пружнього заряду в теорії колоїдної взаємодії в нематичному рідинному кристалі
12 Структурна релаксація нанорозмірних плівок Ta2O5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована мікрохвильовою обробкою
13 Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на основі пентапласту та йодиду срібла
14 Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)
15 Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування
16 Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти
17 Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів
18 Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами
19 Модифікація поліпропілену гумовими сумішами
20 Механізми несвідомого соціального спотворення феноменології архетипу
21 Механізми психологічного впливу кінематографічного відеоряду на глядача
22 Властивості екситонних збуджень J-агрегатів в умовах статичного та динамічного безладу (зв'язок із структурою)
23 Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях
24 Дослідження ефекту непрецесійного руху рівнодення
25 Ефекти взаємодії низькоінтенсивних електромагнітних хвиль з нанорозмірними газовими включеннями в рідких середовищах
26 Кінетичні процеси в джерелі негативних іонів водню з відбитковим розрядом
27 Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю
28 Кореляційні ефекти у процесі самоорганізації самоподібних стохастичних систем
29 Краудіони як нелінійні збудження тривимірної кристалічної гратки
30 Металооксиди як джозефсонівські середовища: особливості струменевого стану і спектроскопічні характеристики
31 Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку
32 Нелінійні модульовані стани параметра порядку у поляризованих середовищах
33 Особливості використання зворотних сорбентів водню в плазмових джерелах позитивних та негативних іонів
34 Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів
35 Структура та властивості керамічних покриттів, нанесених високошвидкісним імпульсним струменем плазми на металеві підкладки
36 Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах
37 Формування квазістаціонарних подвійних шарів в пучково-плазмових системах
38 Економічне регулювання монополізму в трансформаційній економіці
39 Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.)
40 Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери
41 Механізми маркетингово-орієнтованого управління конкурентними перевагами підприємства
42 Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці
43 Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту
44 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
45 Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)
46 Організаційно-економічний механізм стійкого функціонування підприємств малого бізнесу
47 Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища
48 Організація управління капіталізацією господарського комплексу
49 Особливості становленння та розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки
50 Особливості формування і оцінки ефективності господарської діяльності в регіоні
51 Оцінка ефективності капіталовкладень в розвиток підрядних будівельних організацій
52 Підвищення конкурентоспроможності продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК
53 Проблеми прогнозування і программування економіки України в кризових ситуаціях в контексті теорії передбачення майбутнього М.Д. Кондратьєва
54 Розробка комплексної підсистеми організації та планування гірничо-транспортних процесів в залізорудних кар'єрах
55 Соціально- економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах
56 Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці
57 Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства
58 Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем
59 Управління економічними реформами в Україні
60 Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz