От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Епідеміологічна характеристика ієрсиніозів в умовах урбанізованих територій та удосконалення системи епідеміологічного нагляду
2 Морфологічні особливості будови слизової оболонки верхньощелепної пазухи в нормі та при хронічному запаленні
3 Знайдено документiв:        7644
4 Нові поверхневі антигени клітин, що виявляються моноклональними антитілами серії ІПО, при лейкозах та лімфомах
5 Оптимізація показів та вибору способу інтубації тонкої кишки при розповсюдженому перитоніті і гострій кишковій непрохідності
6 Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти
7 Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів західного лісостепу України
8 Підвищення пір'яно-пухової продуктивності гусей шляхом використання йодо- та селеновмісних препаратів
9 Особливості взаємодії бука лісового та ялиці білої в умовах Прикарпаття
10 Кон раб по менеджменту
11 Проект комплексного підприємства громадського харчування з українською кухнею у м. Києві
12 Матпрограммирование
13 Сім'я
14 Формування партійно-бюрократичної диктатури в Україні в1930 рр.
15 Діяльність київської історико-економічної школи М.В.Довнар-Запольського (1901-1919 рр.)
16 Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
17 Механізм бюджетування витрат операційної діяльності
18 Механізм державного управління економічною безпекою особистості
19 Моделі класу "рушійні сили - опір" в управлінні фінансуванням та впровадженням проектів
20 Моделі управління процесом доставки вантажів: економічний аспект
21 Моделювання процесів кредитування освітніх послуг
22 Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах
23 Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста
24 Організаційно-технологічні підходи до скорочення строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Палестини
25 Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіаційного палива
26 Організація становлення сільських територій первинного (базового) рівня в системі сільського розвитку (на матеріалах Чернігівської області)
27 Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств
28 Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту
29 Управління венчурними організаціями в машинобудуванні
30 Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей
31 Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні
32 Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України)
33 Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням
34 Вплив характеристик абоненського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж
35 Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей реальних об'єктів та його реалізація на паралельних комп'ютерних системах
36 Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості обладнання зв'язку
37 Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв'язку
38 Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж
39 Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодинамічних об'єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації
40 Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання
41 Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем
42 Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора
43 Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних
44 Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж
45 Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектроніки
46 Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів
47 Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик
48 Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6 - 8-річного віку
49 Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту
50 Костянтин Андріанович Мацієвич - державний і громадсько-політичний діяч
51 Проблема типології у філософії культури
52 Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900 - 1939 рр.)
53 Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс
54 Формування духовно-творчої особистості струдента засобами сучасної літератури Англії і США
55 Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апретування бавовняних тканин акриловими співполімерами
56 Особливості зональних змін верхньоплейстоценових грунтів басейну Дніпра на території України
57 Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруднення на якість вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
58 Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації
59 Експериментальне обгрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків
60 Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2018 linksdir.biz