От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Профілактика і лікування печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею (експериментально-клінічне дослідження)
2 Розробка і стандартизація промислових технологій мазей "Нітацид" і "Стрептонітол"
3 Розробка складу і технології м'якої лікарської форми з триклозаном і алантоїном
4 Розробка складу та технології мазі з мірамістином для застосування в урології
5 Структурно-функціональний стан щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2 типу за умов йодної недостатності
6 Стан привушних залоз і гомеостазу порожнини рота при хронічних неспецифічних захворюваннях легень
7 Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейро-, респіраторні та гострі кишкові інфекції)
8 Ізоформи лактатдегідрогенази та білковий спектр слизової оболонки травного тракту плода корови в онтогенезі
9 Структура популяцій збудників темно-бурої та сітчатої плямистостей листя ячменю ярого у північно-східному Лісостепу та пошук джерел стійкості
10 Розрахунок ресурсу причіпних обприскувачів по довговічності несучих елементів
11 Розробка енергозберігаючих технологій утримання м'ясної худоби в Одеській області
12 Підвищення функціональної стабільності орного агрегату з регулятором начіпного механізму трактора
13 Оцінка ексер'єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби
14 Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської м'ясної породи
15 Основні шкідники суниці і захист їх від них у Західному Лісостепу України
16 Питання з економіки підприємства
17 Контрольна з економіки праці
18 Контрольна робота з дисципліни: Маркетинг
19 Кон р по бух обл
20 . Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства
21 Правові основи валютного регулювання
22 Види юридичних осіб в укр. цивільному законодавстві
23 Вільні економічні зони та офшорний бізнес
24 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
25 Експортні субсидії. Компенсаційні імпортні мита
26 Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні.
27 Аналогія як умовивід
28 Виконаня договорів перевезення
29 "Проблеми ""несвідомого"", ""підсівомого"" та інтуїтивного в чуттєвому пізнанні. Місце фантазії у чуттєвому спостережені"
30 Економічна ефективність молочного скотарства степової зони Автономної Республіки Крим в умовах інтенсифікації лукопасовищного кормовиробництва
31 Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць
32 Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі
33 Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
34 Формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом
35 Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій
36 Міграція рухомих форм свинцю і цинку у вегетативну частину рослин та організм тварин на фоні дії ентеросорбентів
37 Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження
38 Правове становище Закарпаття у 1939 - 1944 рр. (історико-правове дослідження)
39 Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб
40 Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах
41 Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами
42 Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств
43 Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствах промисловості
44 Подолання бідності в системі світового господарства
45 Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю
46 Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
47 Формування механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств
48 Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систепм біоконверсії
49 Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів
50 Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик
51 Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов'я останньої чверті XIX ст. - XX ст. (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області)
52 Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру
53 Миротворчі операції міжнародних організацій та участь в них України (1992 - 2007 рр.)
54 Розвиток ідеї професійної спрямованності навчання старшокласників у вітчизняній педагогічній думці (50 - 80 рр. ХХ ст.)
55 Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апретування бавовняних тканин акриловими співполімерами
56 Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження
57 Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу
58 Діагностично-профілактичні заходи при розладах функціонального диференціювання плодової частини плаценти
59 Ендоскопічна адреналектомія: показання й особливості перебігу післяопераційного періоду
60 Зіставлення клінічних та біохімічних фенотипів при синдромі Елерса - Данлоса
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz