От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Клініко-патогенетичні особливості гострого гепатиту В у осіб із хронічними запальними захворюваннями дихальних шляхів
2 Знайдено документiв:        7644
3 Клініко-нейросонографічна характеристика новонароджених з синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку
4 Оптимізація шляхів діагностики та лікування хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання низького ступеня злоякісності
5 Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів
6 Особливості адренорецепції тромбоцитів при гіпертонічній хворобі
7 Особливості відновлювальної терапії хворих гіпертонічною хворобою - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
8 Особливості гастродуоденальної патології у підлітків із системною дисплазією сполучної тканини
9 Особливості діагностики та перебігу хронічного гепатиту C з позапечінковими ураженнями
10 Особливості імунних порушень та їх імунокорекція у дітей з рецидивними бронхітами
11 Особливості формування та перебігу гіпоманіакальних станів у хворих на алкоголізм
12 Особливості формування фетоплацентарної недостатності у вагітних з пієлонефритом
13 Особливості хірургічної тактики у хворих на гастрит, ускладнений кровотечею
14 Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією
15 Отримання біологічних компонентів та конструювання високоінформативної тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції
16 Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання
17 Оцінка ризику народження дитини з хромосомною патологією на основі ультразвукового та біохімічного скринінгу у 1-у триместрі вагітності
18 Особливості розвитку хронічної серцевої недостатності при метаболічному синдромі
19 Особливості росту, будови, формоутворення і регенерації кісток скелета під впливом неіонізуючих електромагнітних випромінювань
20 Особливості фізіологічної та мембранотропної дії біологічно активного комплексу фосфоліпідів з гідробіонтів
21 Особливості перебігу запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зумовлених дифтероїдами
22 Особливості пізньої постнатальної адаптації новонароджених з постгіпоксичними кардіопатіями та шляхи їх корекції
23 Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов'язаних з хворобою
24 Особливості клінічних, метаболічних і гемодинамічних порушень у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
25 Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів
26 Препарати рослинного походження у комплексному лікуванні хворих на хронічний нейродерміт
27 Причини негативних результатів лікування закритих переломів довгих кісток нижньої кінцівки та їх профілактика
28 Прогнозування та корекція клінічного перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки
29 Порушення Na-транспортуючих систем в еритроцитах у хворих на алкоголізм, алкогольні психози та їх корекція
30 Пошук вітчизняної сировини, що містить гідроксиантрахінони, синтез їх аналогів, хімічне і біологічне дослідження
31 Превентивна терапія гнійно-септичних ускладнень у породіль з факторами ризику після операції кесарського розтину
32 Порівняльна оцінка ефективності відновлення бічних зубів методом inlay-onlay та прямої реставрації (клініко-лабораторне дослідження)
33 Порівняльна характеристика впливу метопрололу, бісопрололу та карведілолу на клінічний статус та функціональний стан міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність
34 Порівняльне дослідження антимікробної активності і властивостей нових антисептичних препаратів
35 Порушення гемодинаміки, обміну ліпідів, оксиду азоту у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням та їх фармакологічна і дієтична корекція
36 Попередження тромбозу після реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента
37 Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок
38 Профілактика тромбогеморагічного синдрому після спленектомії у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру
39 Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію
40 Психосоматичні аспекти розвитку та патогенетичне обгрунтування профілактики хронічного гастриту та хронічного гастродуоденіту у дітей молодшого шкільного віку
41 Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфороорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин
42 Розробка показань та вибір малоінвазивних трансуретральних методів відновлення сечовиділення у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з високим оперативним ризиком
43 Розробка складу і науково обгрунтованої технології енергополііонних та колоїдних розчинів для парентерального застосування
44 Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунка
45 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту
46 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з дифторантом
47 Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоінвазивних втручань
48 Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій
49 Ріст і формоутворення кісток скелета при адаптації організму до позаклітинного зневоднення та їх реадаптація
50 Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування)
51 Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рецидивуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та медичної реабілітації
52 Стан здоров'я дівчат, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на етапах статевого дозрівання
53 Стан імунітету у дітей з гіперплазією щитовидної залози, які мешкають в несприятливому довкіллі
54 Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції
55 Стан пероксидації ліпідів, антиоксидантної системи захисту, зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, щитовидної залози та наднирників у населення екологічно несприятливого регіону Чернівецької області
56 Стан привушних залоз і гомеостазу порожнини рота при хронічних неспецифічних захворюваннях легень
57 Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, мікробіоценозу кишечнику у хворих на сальмонельоз при використанні альтану і хілаку-форте у комплексному лікуванні (клініко-експериментальні дослідження)
58 Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати
59 Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування)
60 Стан ангіотензину II, необмеженого протеолізу, гемостазу і ліпопероксидації в гострому періоді ішемічного інсульту та їх корекція
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2018 linksdir.biz