От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Зварюваність високоміцних сталей при ремонті конструкцій тривалого терміну експлуатації
2 Соціальна детермінація наукової інновації
3 Соціальний час: моделі суб'єктивного сприйняття
4 Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині
5 Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії
6 Теплообмін при випаровуванні плівки рідини, що стікає по горизонтальній трубі з поперечним оребренням
7 Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеності
8 Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів
9 Розробка та дослідження методів і засобів вертикального проектування з рідинними компенсаторами
10 Структурний рельєф Південного Розточчя
11 Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих
12 Ефективність комплексного лікування деструктивних форм інфільтративного та дисемінованого туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем
13 Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами
14 Клініко-параклінічні особливості хронічних захворювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх лікування у дітей з патологією щитовидної залози
15 Комплексне лікування хворих на кандидозний вульвовагініт з урахуванням гормональних порушень і стану мікробіоценозу піхви
16 Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських засобів з солями магнію для застосування при магнійдефіцитних станах
17 Оптимізація комплексного лікування дітей з природженими аномаліями сечоводів
18 Оптимізація шляхів діагностики та лікування хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання низького ступеня злоякісності
19 Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, з урахуванням порушень імунітету
20 Оцінка ефективності сучасного епідеміологічного нагляду за поліомієлітом в умовах його ерадикації
21 Особливості респіраторно-гемодинамічних добових ритмів і хронотерапія хворих на хронічний бронхіт
22 Особливості структурно-метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гіпотиреозу та малих доз радіації
23 Особливості перебігу запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зумовлених дифтероїдами
24 Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи
25 Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально-клінічне дослідження)
26 Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця
27 Прогностичні критерії та профілактичне лікування загрози переривання вагітності запального генезу
28 Професійна підготовка пілотів до ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах
29 Розробка технології та методів стандартизації препаратів протиалергійної дії на основі Apis mellifica
30 Розвиток та становлення топографії грудного відділу симпатичного стовбура в пренатальному періоді онтогенезу людини
31 Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях
32 Стабілізуючий ефект переднього спондилодезу та занурювальних фіксаторів
33 Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в динаміці лікування
34 Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності
35 Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення
36 Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін та родючість дерново-підзолистого супіщаного грунту
37 Біологічна активність антиоксидантів в культурі тканин томата in vitro
38 Токсикологічна характеристика дельтаметрину у формі децис форте
39 Створення чоловічостерильних компонентів для гібридів моркви на основі сучасних методів біотехнології
40 Особливості технологічного процесу виробництва асортименту складних прохолодних напоїв
41 Довідка
42 Організація вирішення задач фінансового аналізу за допомогою інформаційних технологій
43 Гроші і кредит
44 Контрабанда
45 Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та методика
46 Управління антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств
47 Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу
48 Морфогенез ендотелію судин мікроциркуляторного русла передміхурової залози в онтогенезі (експериментальне дослідження)
49 Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання
50 Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами
51 Правове регулювання праці жінок-працівників органів внутрішніх справ України
52 Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин
53 Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділів міліції
54 Моделі та методи управління космічною програмою України з урахуванням обмеженості ресурсів
55 Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
56 Управління ефективною адаптацією промислового підприємства до змін ринкового середовища
57 Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах
58 Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектроніки
59 Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів
60 Особливості формування екологічної свідомості у студентів гуманітарного та технічного напрямів підготовки
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
© 2007-2019 linksdir.biz