От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями
2 Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів
3 Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання алгебри
4 Нелінійна повзучість в'язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов розтягу
5 Опуклі гіперповерхні в ріманових просторах недодатної кривини
6 Прецесійні коливання і резонанси вісесиметричних оболонок з перерізом,що розгалужуєтья,при складному обертанні
7 Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків
8 Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п'ятого степенів у геометричному моделюванні
9 Статистико-механічне моделювання впливу пористих середовищ на властивості рідин
10 Статистична гідродинаміка сумішей магнітних та немагнітних частинок
11 Узагальнені інтеграли для векторних функцій та векторних мір
12 Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації
13 Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію
14 Використання фібронектинзамісної терапії для корекції імуноендокринного дисбалансу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
15 Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та методи їх корекції
16 Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції
17 Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром
18 Гігієнічна оцінка і розробка регламентів безпечного застосування нових пестицидів у комплексній системі захисту садів
19 Гігієнічна оцінка сумісної дії іонізуючої радіації (цезій-137) і магнітного поля промислової частоти
20 Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей
21 Диференційована інтенсивна респіраторна терапія та її вплив на антиінфекційний захист органів дихання у хворих з бронхоастматичним статусом (клінічне дослідження)
22 Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу
23 Диференційована рефлексотерапія хворих з посттравматичним міофасціальним больовим синдромом верхніх кінцівок
24 Диференційоване застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні алкогольної та опіоїдної залежності
25 Диференційоване застосування магніто- та лазеротерапії у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від стану неспецифічної резистентності організму
26 Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для пластики порожнинних кісткових дефектів
27 Диференційоване застосування фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на жовчокам'яну хворобу після ударно-хвильової літотрипсії або холецистектомії
28 Диференційоване лікування гліом супратенторіальної локалізації та прогнозування його результатів
29 Диференційоване призначення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензина II при різних стадіях есенціальної гіпертензії
30 Диференційований підхід до лікування гіперпластичних процесів ендометрія
31 Диференційований підхід до лікування гніздової алопеції з урахуванням клініко-патогенетичного поліморфізму, порушень амінокислотного спектра та імунної системи
32 Диференційований підхід до лікування хворих на різні форми розацеа з урахуванням вираженості імунопатологічних реакцій
33 Дифтерія в умовах промислового міста (клініко-імунологічна характеристика)
34 Діагностика захворювань органів дихання у дітей різних вікових груп шляхом визначення макромолекулярних властивостей крові
35 Деякі особливості патогенезу прееклампсії та неспецифічна імунотерапія кріоконсервованою суспензією плаценти людини як метод профілактики і лікування
36 Дилатаційна кардіоміопатія: роль аутоімунних реакцій проти основних міофібрилярних білків міокарда в патогенезі, перебігу та прогнозі лікування захворювання. Клініко-експериментальне дослідження
37 Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих
38 Динаміка порушень структури та функції серця у хворих на великовогнищевий інфаркт міокарда під впливом лікування еналаприлом та симвастатином
39 Динамічна міжфазна тензіометрія в ранній діагностиці ускладнень сполученої променевої терапії раку шийки матки
40 Знайдено документiв:        7644
41 Гігієнічні основи профілактики отруєнь дикорослими грибами
42 Гірудотерапія хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (клініко- фізіологічне дослідження)
43 Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом
44 Гуманізація та гуманітаризація природничо- наукової освіти школярів
45 Гуморальні і клітинні аспекти "німої" ішемії міокарда при ішемічній хворобі серця (клінічне дослідження)
46 Діагностика і диференціальна діагностика нічних страхіть неорганічної етіології
47 Діагностика і лікування сечостатевого трихомоніазу у жінок з урахуванням показників стану піхвового середовища та клінічного перебігу захворювання
48 Діагностика і лікування спонтанних внутрішніх біліарних нориць
49 Діагностика серцево-судинних уражень у підлітків, хворих на цукровий діабет I типу, та їх лікування методами лазерної пунктури і електростимуляції
50 Діагностика та лікування гормональних порушень у жінок з безплідністю, які перенесли хламідійну інфекцію
51 Діагностика та лікування невиношування вагітності у жінок, котрі перенесли запальні захворювання геніталій
52 Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта
53 Діагностика та лікування хронічної хвороби нирок у гірників з хронічним необструктивним бронхітом
54 Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
55 Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з різним ступенем ендогенної інтоксикації
56 Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих
57 Ефективність застосування гелів ізоніазиду та апілаку в комплексному лікуванні туберкульозних увеїтів
58 Ефективність застосування тіотріазоліну та біофізичних факторів у лікуванні ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним холециститом
59 Ефективність застосування фізичного навантаження при дії нітратної інтоксикації на щитовидну залозу
60 Ефективність комбінованого застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот та ацетилсаліцилової кислоти у корекції стану системи гемостазу у хворих із хронічним легеневим серцем
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz