От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Зміни бронхіальної прохідності, імунної реактивності та електролітного складу крові у гірників вугільних шахт різних професійних груп
2 Зміни міжфазних тензіограм крові та сечі при подагрі, їх клінічне значення та корекція
3 Застосування на госпітальному етапі електромагнітних хвиль дециметрового та міліметрового діапазонів при лікуванні хворих на ревматизм
4 Застосування пародонтальної пов'язки "Профіпар" у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
5 Застосування системної ензимотерапії для оптимізації лікування післяпологових ендометритів
6 Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами
7 Еферентні методи лікування в сучасній біологічній терапії психічних захворювань (клініко-психопатологічне та клініко-лабораторне дослідження)
8 Ехосеміотика новоутворень щитовидної залози
9 Закономірності будови сполучнотканинних утворів селезінки людини та її судин в хірургічному аспекті
10 Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок (клініка, діагностика, лікування)
11 Ішемія міокарда у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її медикаментозна корекція
12 Значення імунних та ендокринних порушень в патогенезі, клінічному перебігу та оцінці лікування міастенії
13 Імунний гомеостаз хворих на хейліти та його корекція з урахуванням виявлених порушень
14 Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції
15 Індивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань
16 Клініко-анатомічне обгрунтування функціональної спроможності стійкої трахеостоми
17 Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз
18 Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень
19 Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування карофлава при хронічному атрофічному фарингіті
20 Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів
21 Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, пов'язаних зі штучною вентиляцією легень, у недоношених новонароджених
22 Клініко-лабораторні зрушення у хворих на сальмонельоз дітей та їх корекція ентеросорбентом "Силлард П"
23 Клініко-мікробіологічні особливості некротичного ентероколіту новонароджених
24 Клініко-морфологічна характеристика і лікування рецидивних пахвинних гриж
25 Клініко-морфологічні аспекти матково-плацентарно плодових взаємовідносин при ВІЛ-інфекції у вагітних
26 Клініко-патогенетичні особливості та лікування множинних пептичних виразок
27 Клініко-патогенетичні підходи до терапії хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом
28 Клініко-фізіологічні особливості функціонального стану головного мозку у хворих на хворобу Паркінсона, можливі шляхи медикаментозної корекції
29 Клінічна картина та інструментальна характеристика апалічного синдрому у дітей та його лікування
30 Клініко-патогенетичні аспекти вегетативних дисфункцій у недоношених новонароджених і методи їх корекції
31 Клініко-патогенетичні варіанти змін кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування (клініко-експериментальне дослідження)
32 Клініко-патогенетичні особливості гострого гепатиту В у осіб із хронічними запальними захворюваннями дихальних шляхів
33 Клініко-патогенетичні особливості і комплексна корекція інволюційних психічних розладів у жінок в пре- та постменопаузі
34 Клініко-морфологічні особливості уражень гастродуоденального відділу і роль Helicobacter pylori у їх розвитку в осіб, які контактували із сполуками хрому
35 Клініко-нейрофізіологічна оцінка депресивних розладів та оптимізація лікування антидепресантами
36 Клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця
37 Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей і методи їх корекції
38 Клінічні, реографічні та морфологічні зіставлення при хронічних вірусних гепатитах
39 Комбінована низькодозова естроген- антиандрогенна терапія прогресуючого раку передміхурової залози
40 Комп'ютерна томографія в діагностиці, плануванні ендомікрохірургічних втручань та оцінці ефективності лікування хворих з епідуральними та субдуральними гематомами
41 Комп'ютерно-томографічна семіотика формування посттравматичних змін головного мозку при його вогнищевих контузіях
42 Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози
43 Конституціональні особливості жінок з генітальним ендометріозом
44 Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму
45 Корекція імунометаболічних порушень при гострому пієлонефриті за допомогою транскутанного лазерного опромінення крові
46 Комплексна терапія хворих на гострий калькульозний пієлонефрит та цукровий діабет (ІІ тип) в післяопераційний період
47 Комплексне лікування хворих на генітальний хламідіоз з урахуванням стану неспецифічних факторів захисту організму
48 Комплексне лікування хворих на гострий парапроктит
49 Мікробіологічні та імунологічні аспекти хронічного рецидивуючого сальпінгоофориту
50 Мікрохірургія ушкоджень периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації нерва (клініко-експериментальне дослідження)
51 Мікроциркуляторне русло шкіри людини в зв'язку зі становленням її структури в нормі і при грибовидному мікозі
52 Місцева кріотерапія як один з ефективних методів лікування дископатії
53 Модифіковані ліпопротеїни: механізми утворення та роль в атерогенезі
54 Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній нирковій недостатності
55 Можливості ранньої діагностики і вибір тактики лікування хворих на гостру кишкову непрохідність
56 Методи та засоби підвищення ефективності діагностики опорно-рухового апарату людини
57 Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології
58 Метаболічні, мікрогемодинамічні та імунологічні порушення в патогенезі післяпологової інфекції у породіль та їх корекція
59 Метахронний рак молочних залоз (методи лікування, ефективність, прогноз)
60 Знайдено документiв:        7644
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz