От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Порушення у фетоплацентарному комплексі та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфоритів
2 Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція
3 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти - потенційні регулятори сечовидільної функції нирок
4 Популяционная оценка психодинамических характеристик в тесте "Приподнятый крестообразный лабиринт"
5 Порівняльна оцінка ефективності відновлення бічних зубів методом inlay-onlay та прямої реставрації (клініко-лабораторне дослідження)
6 Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії
7 Порівняльна оцінка клініко-гемодинамічних і електрофізіологічних ефектів раннього застосування каптоприлу, ірбесартану та їх комбінації у хворих з гострим інфарктом міокарда
8 Порівняльна характеристика впливу метопрололу, бісопрололу та карведілолу на клінічний статус та функціональний стан міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність
9 Порівняльна характеристика та вдосконалення методів сануючих операцій, тимпанопластики у хворих на хронічний гнійний середній отит
10 Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження)
11 Позаосередковий остеосинтез нестабільних ушкоджень таза (анатомічне, біомеханічне та клінічне обгрунтування)
12 Профілактика фетоплацентарної недостатності у вагітних з рубцем на матці
13 Процеси міжнародної інтеграції науки та освіти
14 Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади
15 Знайдено документiв:        7644
16 Профілактика запальних ускладнень в плановій амбулаторній хірургії порожнини рота
17 Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності і гіпогалактії у жінок із супутнім ожирінням
18 Прогнозування, профілактика, діагностика та лікування первинної аменореї у дівчат-підлітків
19 Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку
20 Протизапальна активність водного екстракту з кори осики
21 Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту і тетрахлорметану, та їх корекція
22 Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок
23 Знайдено документiв:        7644
24 Роль жіночих статевих гормонів у патогенезі експериментальної ішемії мозку
25 Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію
26 Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти
27 Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне дослідження)
28 Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і лікування остеоартрозу (експериментальне дослідження)
29 Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти
30 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з дифторантом
31 Розробка складу та технології нового комплексного природного препарату з антимікробними та імуномодулюючими властивостями
32 Розробка складу та технології парентерального комбінованого лікарського засобу на основі сульфаметоксазолу та триметоприму
33 Реінфузія крові у хворих з травмою грудної клітки і живота та попередження її ускладнень
34 Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій
35 Релапаротомія в комплексному лікуванні ускладнень після операцій на органах черевної порожнини
36 Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження)
37 Ріст та формування кісток скелету при фізичних навантаженнях залежно від вихідного стану вегетативної нервової системи
38 Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика
39 Стан штучного антитоксичного імунітету до дифтерії у дітей, хворих на гострі гломерулонефрит та пієлонефрит
40 Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування)
41 Стаття присвячена проблемі оздоровлення молодших школярів, шляхом розробки програми оздоровчої ходьби і бігу з урахуванням рівня соматичного здоров'я дітей
42 Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляризації
43 Судово-медична діагностика морфофункціональних змін в системі епіфіз мозку- гіпофіз-надниркові залози в посттравматичному періоді у загиблих
44 Стан імунної системи дітей з лімфатичним діатезом у віковій динаміці і шляхи корекції порушень
45 Стан імунної системи і особливості морфології периферичної крові при залізодефіцитній анемії вагітних
46 Стан імунної та гепатобіліарної систем у дітей з атопічним дерматитом і корекція виявлених порушень методом системної ензимотерапії
47 Стан кістково-суглобової системи у хворих на цукровий діабет
48 Стан мікроелементного гомеостазу та захисного слизового бар'єру шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей
49 Стан мозкової гемодинаміки та цереброваскулярної реактивності у хворих на хронічні порушення мозкового кровообігу
50 Стан нервової системи гірників, які контактують з окислами марганцю
51 Стан системи гемостазу та імунної реактивності організму у хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією
52 Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій
53 Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів
54 Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування)
55 Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень
56 Стан вільнорадикальних процесів та жирнокислотного складу ліпідів при лікуванні псоріазу
57 Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідження)
58 Стан ендогенної інтоксикації і захисних систем при пухлинному рості (експериментально-клінічне дослідження)
59 Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів
60 Удосконалення терапії прееклампсії на основі корекції патогенетичних змін в системі L-аргінін-NO
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz