От партнеров

Заказать работу


От партнеров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.Biz!
Полный каталог электронных документов
1 Контрольная по информатике
2 Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен
3 Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства
4 Вплив іонів металів на стабільність і конформаційну рівновагу мультиланцюгових гомополінуклеотидів: polyA-polyU, polyA-2polyU і polyA- 2polyI
5 Закономірності зв'язків ультразвукових макроморфометричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі
6 Механізми венозного кровообігу головного мозку щурів в нормі та за умов утруднення відтоку за даними аналізу реоенцефалограм
7 Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті
8 Морфофункціональні особливості лімфоїдних структур різних відділів товстої кишки людини в онтогенезі
9 Морфофункціональні особливості судин та нервів загруднинної залози у плодів та новонароджених
10 Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно- ямковому карієсі
11 Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro
12 Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу
13 Педагогічна технологія формування ціннісних орієнтацій у майбутніх офіцерів-прикордонників
14 Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників
15 Наукові основи забезпечення надійності функціонування очисного вибою як керуємого геомеханічного об'єкту
16 Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості протяжних горизонтальних виробок при перетинанні геологічних порушень
17 Адміністративно-правові засади фінансового моніторінгу
18 Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень
19 Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві
20 Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіональному рівні
21 Конституційний розвиток Словацької Республіки 1989 - 2004 рр.: історико-правове дослідження
22 Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг
23 Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини
24 Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти)
25 Мобілізаційний механізм державного регулювання фінансових потоків у процесі інноваційно-інвестиційного відтворення
26 Правове регулювання відносин із добору кадрів у ринкових умовах
27 Державне регулювання технічного переоснащення аграрної сфери на засадах фінансового лізінгу
28 Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівні
29 Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації
30 Моделі та методи управління вартістю при плануванні проектів зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
31 Моделювання процесів кредитування освітніх послуг
32 Науково-методологічні основи формування та розвитку системи агромаркетингу
33 Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста
34 Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України
35 Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності
36 Підприємницькі засади розвитку сільського туризму
37 Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика
38 Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю
39 Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів
40 Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств
41 Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей
42 Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослинного походження для теплоенергетичних установок
43 Система комплексного радіоекологічного моніторингу районів розташування АЕС України
44 Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систепм біоконверсії
45 Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей реальних об'єктів та його реалізація на паралельних комп'ютерних системах
46 Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості обладнання зв'язку
47 Метод компактного представлення зображень в телекомунікаційних системах на основі тривимірного поліадичного кодування
48 Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу
49 Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів
50 Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодинамічних об'єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації
51 Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем
52 Моделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі реєстрових систем
53 Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних
54 Моделювання хвильових процесів у електродинамічних системах підсилювача на ефекті Сміта - Парселла
55 Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів
56 Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристоїв на основі органічних напівпровідникових бар'єрних структур
57 Структурний стан вуглецевих наноматеріалів, отриманих електророзрядними методами
58 Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6 - 8-річного віку
59 Костянтин Андріанович Мацієвич - державний і громадсько-політичний діяч
60 Особливості розвитку початкової професійної освіти в умовах децентралізації в Російській Федерації
Работы 1 - 60 из 47321 |  Следующие работы>>>
загрузка...
© 2007-2017 linksdir.biz